• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A A A

OGŁOSZENIE - KOLEKTORY SŁONECZNEPoniedziałek, 04 grudnia 2017

W związku z powyższym zapraszam na spotkanie właścicieli posesji oraz osoby legitymujące się prawem co do współwłasności nieruchomości u których zostały przeprowadzone inspekcje w celu przygotowania projektu na wykonanie instalacji solarnych.

Spotkanie dla mieszkańców Sołectwa Wilkowisko odbędzie się w dniu 9 grudnia 2017 roku (sobota) o godz. 18.00 w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowisku.      

Spotkanie dla mieszkańców sołectw Szczyrzyca, Janowic, Pogorzany oraz mieszkańców sołectwa Góra Świętego Jana odbędzie się w dniu 10 grudnia 2017r. (niedziela) o godz. 16.00 w budynku Szkoły Podstawowej  w Szczyrzycu.      

Celem w/w spotkania będzie podpisanie stosownych dokumentów niezbędnych do realizacji tegoż zadania.                                                        

Uprzejmie proszę o zabranie ze sobą dowodów osobistych oraz aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości z numerem Księgi Wieczystej, takich jak np. wypis z rejestru gruntów lub odpis z Księgi Wieczystej.

 

 

 

 

 

 

Informator

Aktualności

Wydarzenia