• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A A A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcyŚroda, 06 czerwca 2018

Oznaczenie nieruchomości

 

  Opis 

 i położenie nieruchomości

 

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy

 

Sposób zagospodarowania  nieruchomości

 

 

Wysokość czynszu dzierżawy i termin wnoszenia opłat

 

 

 

Część działki ewid. nr 235 o pow. 22 m2

 

objęta   KW  NS1L/00026593/8

Wartość czynszu za dzierżawę wynosi:

90,20 zł

 

+ podatek Vat 23%
w wysokości 20,75 zł

 

 

płatne do 10-go dnia każdego miesiąca

 

Aktualizacja czynszu dzierżawnego uwzględniana jest w drodze uchwały Rady Gminy Jodłownik

 

 

Działka zabudowana

 

obręb Szczyrzyc

gmina Jodłownik

 

własność :Gmina Jodłownik

tereny usługowe-oznaczone
 symbolem  U

Pod lokalizację kiosku handlowego

 

 

Okres dzierżawy
1 rok

 

Informator

Aktualności

Wydarzenia