• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A A A

konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymiWtorek, 25 września 2018

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie zgłaszanie do Wójta pisemnych opinii i uwag do projektu „Programu współpracy Gminy Jodłownik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” umieszczonego na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jodłownik.

Pełna informacja wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP:

https://bip.malopolska.pl/ugjodlownik,a,1497558,konsultacje-spoleczne-z-organizacjami-pozarzadowymi.html

Informator

Aktualności

Wydarzenia