• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

INTERREGPiątek, 26 listopada 2021

 

 

W dniu 27 października 2021 r. odbyło się integracyjne spotkanie partnerskie online zrealizowane w ramach mikroprojektu pn. „Kapliczki, krzyże przydrożne - niemi świadkowie historii i dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko - słowackiego, Jodłownik - Nižná Polianka” współfinasowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

W związku z obostrzeniami związanymi z epidemią COVID -19 spotkanie zostało zorganizowane za pośrednictwem łącza internetowego.

W spotkaniu uczestniczył: Wójt Gminy Jodłownik- Paweł Stawarz, starosta Nižnej Polianki Jana Cundra, radni, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Jodłownik, przedstawiciele organizacji pozarządowych obu gmin.

Uczestnikom podczas spotkania towarzyszył tłumacz.

Podczas spotkania omówiono efekty współpracy przy realizacji wspólnego mikroprojektu, którego celem była ochrona materialnych i niematerialnych elementów dziedzictwa kultury chrześcijańskiej na obszarze Gminy Jodłownik oraz ich promocja wśród turystów odwiedzających pogranicze polsko słowackie, jak również wspólne plany i pomysły na nowe projekty.

Dzięki realizacji tegoż projektu:

- odnowiono zabytkową kapliczkę z pietą przy cmentarzu z I Wojny Światowej, z konserwacją płyt nagrobnych na cmentarzu wojennym nr 365 w Szczyrzycu oraz montażem ozdobnego oświetlenia.

- wydano dwujęzyczną publikacje pt.Kościoły, kapliczki i krzyże przydrożne pogranicza polsko-słowackiego, Jodłownik- Nižná Polianka/ Kostoly, kaplnky a prícestné kríže v poľsko-slovenskom pohraničí, Jodlownik- Nižná Polianka”, w której uwzględniono obiekty sakralne, kościoły, kapliczki, krzyże przydrożne na terenie gminy Jodłownik i obec Nižná Polianka.

Podczas spotkania został przedstawiony materiał filmowy prezentujący kościoły, kapliczki i krzyże przydrożne z terenu Gminy Jodłownik. Uczestnicy spotkania wzięli udział również w seminarium pn. "Religijność wśród łąk i pól" poprowadzonym przez panią Halinę Gocal i Marię Kaperę.

Zapraszamy do obejrzenia relacji ze spotkania https://www.tv28.pl/14208-relacja-ze-spotkania-online%E2%80%9Ekapliczki-krzyze-przydrozne-niemi-swiadkowie-historii-i-dziedzictwa-kulturowego-pogranicza-polsko-slowackiego-jodlownik-ni%C5%BEn%C3%A1-polianka

 

Publikacje pt. „Kościoły, kapliczki i krzyże przydrożne pogranicza polsko-słowackiego, Jodłownik Nižná Polianka/ Kostoly, kaplnky a prícestné kríže v poľsko-slovenskom pohraničí, Jodlownik- Nižná Polianka” w wersji elektronicznej załącznik

Informator

Aktualności

Wydarzenia