Gmina Słopnice - Wiadomości Kanał RSS - Wiadomości https://www.slopnice.pl/ pl Gmina Słopnice Sun, 27 Nov 2022 Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłownik do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. http://www.jodlownik.pl/pl/483/278/informacja-o-przystapieniu-gminy-jodlownik-do-zakupu-paliwa-stalego-do-dnia-31-grudnia-222-r-.html <img src="/mfiles/483/3/278/i/272-175/wegiel-1667479774.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/>Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), informuję że GMINA JODŁOWNIK przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r Konsultacje społeczne http://www.jodlownik.pl/pl/483/277/konsultacje-spoleczne.html <img src="/mfiles/483/3/277/i/272-175/konsult_spol-1666357557.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/>W okresie od dnia 21 października 2022 r do dnia 14 listopada 2022 r. na terenie Gminy Jodłownik zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi, których celem jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Jodłownik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” Informacja w sprawie Systemu Dystrybucji Jodku Potasu http://www.jodlownik.pl/pl/483/276/informacja-w-sprawie-systemu-dystrybucji-jodku-potasu.html <img src="/mfiles/483/3/276/i/272-175/jodek-1664963478.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/>Zgodnie z wytycznymi Wojewody Małopolskiego, Wójt Gminy Jodłownik podaje do publicznej wiadomości adresy punktów wydawania preparatów jodowych, które będą uruchomione w przypadku wystąpienia skażenia promieniotwórczego. DODATEK DO KOSZTÓW PELETU, GAZU LPG, OLEJU I DREWNA http://www.jodlownik.pl/pl/483/275/dodatek-do-kosztow-peletu-gazu-lpg-oleju-i-drewna.html <img src="/mfiles/483/3/275/i/272-175/pelet-1663843756.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/>Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pellet, drewno kawałkowe lub inny rodzaj biomasy, skroplony gaz LPG, olej opałowy) – INFORMACJE DODATEK WĘGLOWY - WAŻNE ZMIANY http://www.jodlownik.pl/pl/483/274/dodatek-weglowy-wazne-zmiany.html <img src="/mfiles/483/3/274/i/272-175/wegiel-1663842662.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/>W dniu 20.09.2022 weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o dodatku węglowym, które wydłużyły termin załatwienia spraw o dodatek węglowy z jednego do dwóch miesięcy. Turystyczne Skarby Małopolski http://www.jodlownik.pl/pl/483/273/turystyczne-skarby-malopolski.html <img src="/mfiles/483/3/273/i/272-175/turystyczne-1663750853.png" align="left" vspace="5" hspace="5"/>Gmina Jodłownik znalazła się wśród nominowanych w konkursie „Turystyczne Skarby Małopolski”. Gmina Jodłownik reprezentowana jest w kategorii: - ,,Miejsce z klimatem – miejscowość lub gmina turystyczna’’: miejscowość Szczyrzyc Wyścig kolarski - utrudnienia w ruchu http://www.jodlownik.pl/pl/483/272/wyscig-kolarski-utrudnienia-w-ruchu.html <img src="/mfiles/483/3/272/i/272-175/kolarze-1663337167.png" align="left" vspace="5" hspace="5"/>W niedzielę 18.09 przez teren naszej gminy przebiegać będzie trasa wyścigu kolarskiego Małopolska Majka Days. Na trasie: Krasne-Lasocice - Jodłownik - Góra Świętego Jana, w godz. od 10.00 do 13.00 wystąpią utrudnienia w ruchu. Zajęcia z języka angielskiego z 50% dofinansowaniem z budżetu gminy. http://www.jodlownik.pl/pl/483/271/zajecia-z-jezyka-angielskiego-z-5-dofinansowaniem-z-budzetu-gminy-.html <img src="/mfiles/483/3/271/i/272-175/angielski-1662031532.png" align="left" vspace="5" hspace="5"/>W tym roku w projekcie, oprócz dzieci i młodzieży, mogą wziąć udział również dorośli. Rozpoczęcie zajęć planujemy na 12 września, natomiast rekrutacja trwa do 9 września. Zaproszenie http://www.jodlownik.pl/pl/483/270/zaproszenie.html <img src="/mfiles/483/3/270/i/272-175/lgd-1661512285.png" align="left" vspace="5" hspace="5"/>Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” zaprasza mieszkańców obszaru LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” na spotkania konsultacyjne dotyczące budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. DODATEK WĘGLOWY – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE http://www.jodlownik.pl/pl/483/269/dodatek-weglowy-–-najwazniejsze-informacje.html <img src="/mfiles/483/3/269/i/272-175/wegiel-1660907395.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/>Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jodłowniku.