Gmina Słopnice - Wiadomości Kanał RSS - Wiadomości https://www.slopnice.pl/ pl Gmina Słopnice Mon, 15 Aug 2022 Zaproszenie http://www.jodlownik.pl/pl/483/268/zaproszenie.html <img src="/mfiles/483/3/268/i/272-175/kostrza-1658930164.JPG" align="left" vspace="5" hspace="5"/>Zapraszamy miłośników pieszych wędrówek w ramach akcji: Odkryj Beskid Wyspowy 2022 znów wędrujemy po ,,Beskidzkich Wyspach’’ do wspólnego wyjścia na Górę Kostrza, które odbędzie się w dniu 31 lipca 2022 r. (niedziela). Wyścig kolarski - utrudnienia w ruchu http://www.jodlownik.pl/pl/483/267/wyscig-kolarski-utrudnienia-w-ruchu.html <img src="/mfiles/483/3/267/i/272-175/kolarze-1656512951.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/>W dniu 30.06 przez teren naszej gminy przejedzie Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Solidarności i Olimpijczyków. Na odcinku Dąbie - Szczyrzyc - Raciborzany - Markuszowa - Wilkowisko wystąpią utrudnienia w ruchu w godz. od ok. 16.15 - 17.00. Przyjazna Ziemia Limanowska - Informacja http://www.jodlownik.pl/pl/483/266/przyjazna-ziemia-limanowska-informacja.html <img src="/mfiles/483/3/266/i/272-175/lgd-1656417113.png" align="left" vspace="5" hspace="5"/>Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” informuje mieszkańców obszaru LSR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczącą: Przedsięwzięcia 1.1.7 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych branży turystycznej i okołoturystycznej, w tym: Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu i/lub działania ukierunkowane na innowacje; Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 455 116,00 zł. Wysokość premii na jedną operację wynosi 100 000,00 zł. Intensywność pomocy wynosi: 100% "Czyste Powierze" - spotkanie informacyjne http://www.jodlownik.pl/pl/483/265/-czyste-powierze-spotkanie-informacyjne.html <img src="/mfiles/483/3/265/i/272-175/czystepowietrze-1655977407.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/>W dniu 28 czerwca 2022 r o godz. 16:00 w budynku Remizy OSP w Jodłowniku odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców dot. działania programu i możliwości pozyskania dotacji. Remont drogi - utrudnienia w ruchu http://www.jodlownik.pl/pl/483/264/remont-drogi-utrudnienia-w-ruchu.html <img src="/mfiles/483/3/264/i/272-175/remontdrogi-1655712871.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/>W związku z planowanym remontem drogi relacji Limanowa - Szyk - Mstów w dniach od 21 do 27 czerwca br. nastąpi okresowe wyłączenie z ruchu w godz. od 8:00 do 20:00. Obowiązek składania deklaracji http://www.jodlownik.pl/pl/483/263/obowiazek-skladania-deklaracji.html <img src="/mfiles/483/3/263/i/272-175/ogrzewanie-1654862204.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/>Wójt Gminy Jodłownik przypomina właścicielom/zarządcom budynków o obowiązku składania deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, we wszystkich budynkach gdzie zainstalowane jest źródło ogrzewania, do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Ekomodernizacja systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych http://www.jodlownik.pl/pl/483/260/ekomodernizacja-systemow-grzewczych-w-budynkach-mieszkalnych.html <img src="/mfiles/483/3/260/i/272-175/ekomodernizacja-1652963356.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/>Gmina Jodłownik w styczniu 2022 roku podpisała umowę na realizacje projektu pn. „Ekomodernizacja systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych na teranie gminy Jodłownik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji SPR polegająca na wymianie 70 pieców na paliwo stałe na nowe kotły gazowe lub na biomasę. Powiat Limanowski pomaga Ukrainie http://www.jodlownik.pl/pl/483/259/powiat-limanowski-pomaga-ukrainie.html <img src="/mfiles/483/3/259/i/272-175/pomocukrainie2-1652429688.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/>Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego pozyskała środki w wysokości 146 960,00 zł. z rezerwy ogólnej Kancelarii Premiera na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Uczniowie szkół podstawowych z Gminy Jodłownik będą „poznawać Polskę” http://www.jodlownik.pl/pl/483/258/uczniowie-szkol-podstawowych-z-gminy-jodlownik-beda-„poznawac-polske”.html <img src="/mfiles/483/3/258/i/272-175/poznajpolske2-1652176699.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/>Gmina Jodłownik otrzymała dotację celową w wysokości 35 000,00 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Nabór do programu "Korpus Wspieraj Seniora" http://www.jodlownik.pl/pl/483/256/nabor-do-programu-korpus-wspieraj-seniora-.html <img src="/mfiles/483/3/256/i/272-175/wspierajseniora2-1651743394.png" align="left" vspace="5" hspace="5"/>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowniku ogłasza nabór Seniorów z terenu Gminy Jodłownik w wieku 65+ do Programu Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022.