Gmina Słopnice - Wiadomości Kanał RSS - Wiadomości https://www.slopnice.pl/ pl Gmina Słopnice Tue, 28 Mar 2023 Apel Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu http://www.jodlownik.pl/pl/483/282/apel-malopolskiego-wojewodzkiego-lekarza-weterynarii-do-hodowcow-drobiu.html <img src="/mfiles/483/3/282/i/272-175/woj_insp_weteryn-1674641847.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/>Apel Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu, w związku ze stwierdzeniem na terenie województwa małopolskiego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich. Życzenia Świąteczne http://www.jodlownik.pl/pl/483/281/zyczenia-swiateczne.html <img src="/mfiles/483/3/281/i/272-175/boze_nar_2022-1671787534.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/>Magicznych świat i szczęśliwego Nowego Roku! Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem. A Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Wójt i Pracownicy Urzędu Gminy Jodłownik Nieodpłatna pomoc prawna http://www.jodlownik.pl/pl/483/280/nieodplatna-pomoc-prawna.html <img src="/mfiles/483/3/280/i/272-175/sursum-1670574186.png" align="left" vspace="5" hspace="5"/>Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT LIMANOWSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. Dodatek elektryczny http://www.jodlownik.pl/pl/483/279/dodatek-elektryczny.html <img src="/mfiles/483/3/279/i/272-175/elektryczny-1669892472.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/>Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą już składać wnioski o dodatek elektryczny. Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłownik do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. http://www.jodlownik.pl/pl/483/278/informacja-o-przystapieniu-gminy-jodlownik-do-zakupu-paliwa-stalego-do-dnia-31-grudnia-222-r-.html <img src="/mfiles/483/3/278/i/272-175/wegiel-1667479774.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/>Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), informuję że GMINA JODŁOWNIK przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r Konsultacje społeczne http://www.jodlownik.pl/pl/483/277/konsultacje-spoleczne.html <img src="/mfiles/483/3/277/i/272-175/konsult_spol-1666357557.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/>W okresie od dnia 21 października 2022 r do dnia 14 listopada 2022 r. na terenie Gminy Jodłownik zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi, których celem jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Jodłownik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” Informacja w sprawie Systemu Dystrybucji Jodku Potasu http://www.jodlownik.pl/pl/483/276/informacja-w-sprawie-systemu-dystrybucji-jodku-potasu.html <img src="/mfiles/483/3/276/i/272-175/jodek-1664963478.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/>Zgodnie z wytycznymi Wojewody Małopolskiego, Wójt Gminy Jodłownik podaje do publicznej wiadomości adresy punktów wydawania preparatów jodowych, które będą uruchomione w przypadku wystąpienia skażenia promieniotwórczego. DODATEK DO KOSZTÓW PELETU, GAZU LPG, OLEJU I DREWNA http://www.jodlownik.pl/pl/483/275/dodatek-do-kosztow-peletu-gazu-lpg-oleju-i-drewna.html <img src="/mfiles/483/3/275/i/272-175/pelet-1663843756.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/>Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pellet, drewno kawałkowe lub inny rodzaj biomasy, skroplony gaz LPG, olej opałowy) – INFORMACJE DODATEK WĘGLOWY - WAŻNE ZMIANY http://www.jodlownik.pl/pl/483/274/dodatek-weglowy-wazne-zmiany.html <img src="/mfiles/483/3/274/i/272-175/wegiel-1663842662.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/>W dniu 20.09.2022 weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o dodatku węglowym, które wydłużyły termin załatwienia spraw o dodatek węglowy z jednego do dwóch miesięcy. Turystyczne Skarby Małopolski http://www.jodlownik.pl/pl/483/273/turystyczne-skarby-malopolski.html <img src="/mfiles/483/3/273/i/272-175/turystyczne-1663750853.png" align="left" vspace="5" hspace="5"/>Gmina Jodłownik znalazła się wśród nominowanych w konkursie „Turystyczne Skarby Małopolski”. Gmina Jodłownik reprezentowana jest w kategorii: - ,,Miejsce z klimatem – miejscowość lub gmina turystyczna’’: miejscowość Szczyrzyc