• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A A A

Ochrona ŚrodowiskaCzwartek, 20 lutego 2014

 

Harmonogram wywozu śmieci w 2020 r. (doc)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI –  nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

GODZINY PRACY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JODŁOWNIKU

OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 15.09.2009 R.

 

PONIEDZIAŁEK

500 – 1100

WTOREK

NIECZYNNA

ŚRODA

500– 1100

CZWARTEK

500 – 1100

PIĄTEK

500 – 1100

SOBOTA

500 – 1100

 

 

PRZYJMOWANIE ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH

 

 

PONIEDZIAŁEK

700 – 1100

WTOREK

NIECZYNNA

ŚRODA

700 – 1100

CZWARTEK

700 – 1100

PIĄTEK

700 – 1100

SOBOTA

700 – 1100

 

 

 

OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW W JODŁOWNIKU

TEL. 018 334-20-51

kom. 513 008 917
 

OPERATOR OCZYSZCZALNI

Bogacz Bogusław