• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ochrona ŚrodowiskaCzwartek, 20 lutego 2014

 

 

  • Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  • Rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego

 

 

Informator

Aktualności

Wydarzenia