• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
A A A

Aktualności

 • OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JODŁOWNIK

  Wtorek, 12 czerwca 2018

  Projekt zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik. Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 • w trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. ), oraz Uchwały nr XXXIV/237/05 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2005r. Nr 361, poz.2697/.

 • Zaproszenie

  Czwartek, 07 czerwca 2018

  Wójt Gminy Jodłownik zaprasza rolników na XII Krajową Wystawę Czerwonego Bydła Polskiego połączoną z Regionalną Wystawą Owiec oraz Wystawą Królików Rasowych, która odbędzie się w dniach 9 i 10 czerwca (sobota, niedziela) w godz. od 11.00 do 19.00 na placu wystawowym w Szczyrzycu.

 • w trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. ), oraz Uchwały nr XXXIV/237/05 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2005r. Nr 361, poz.2697/.

 • Wyścig kolarski

  Czwartek, 24 maja 2018

  Wójt Gminy Jodłownik informuje, iż w dniach 25 - 27 maja 2018 roku (piątek, sobota, niedziela) Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie oraz WLKS Krakus Swoszowice organizują XXXVI Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów, którego etap przebiega m.in. przez teren Gminy Jodłownik.

ZOBACZ WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

 

URZĄD GMINY JODŁOWNIK

34-620 Jodłownik 198

tel. 18 3321251 fax. 18 3321121

e-mail: gmina@jodlownik.pl

nr konta: 03 8804 0000 0000 0019 8000 0035

Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.malopolska.pl/ugjodlownik

Adres EPUAP: /bt4yj3u69z/skrytka