• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A A A

Aktualności

  • Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych odbędą się w dniu 5 października 2018 r. w Remizie OSP w Jodłowniku. Komisje ds. przeprowadzenia głosowania: w obwodach nr 1, 2, 3, 4 i 9 – o godz. 13.00 w obwodach nr 5, 6, 7 ,8 i 10 – o godz. 14.30 Komisje ds. ustalenia wyników głosowania: w obwodach nr 1, 2, 3, 4 i 9 – o godz. 16.00 w obwodach nr 5, 6, 7 ,8 i 10 – o godz. 17.30

  • INFORMACJA WÓJTA GMINY JODŁOWNIK Wójt Gminy Jodłownik, informuje, iż zgodnie z otrzymanym komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej z dnia 2 października 2018r. - woda z Wodociągu Wiejskiego w Jodłowniku jest zdatna do spożycia. W związku z tym zostaje odwołany zakaz spożywania wody. Wójt Gminy Jodłownik /-/ Paweł Stawarz

  • Wójt Gminy Jodłownik, informuje, iż zgodnie z otrzymaną decyzją z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej z dnia 28 września 2018 roku (piątek) o braku przydatności wody do spożycia z Wodociągu Wiejskiego Słupia, informuję o zakazie użytkowania wody do celów spożywczych i higienicznych z w/w wodociągu do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań z przedmiotowego wodociągu.

  • Wójt Gminy Jodłownik, informuje, iż zgodnie z otrzymaną decyzją z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej z dnia 28 września 2018 roku (piątek) o braku przydatności wody do spożycia z Wodociągu Wiejskiego Jodłownik, informuję o zakazie użytkowania wody do celów spożywczych i higienicznych z w/w wodociągu do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań z przedmiotowego wodociągu.

  • Wójt Gminy Jodłownik informuje, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Jodłownik nr 0050.1.0109.2018 z dnia 25 września 2018r. w okresie od dnia 26 września 2018 r do dnia 19 października 2018 r. na terenie Gminy Jodłownik zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Jodłownik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

ZOBACZ WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

 

URZĄD GMINY JODŁOWNIK

34-620 Jodłownik 198

tel. 18 3321251 fax. 18 3321121

e-mail: gmina@jodlownik.pl

nr konta: 60 88040000 0060 0019 8000 0083

Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.malopolska.pl/ugjodlownik

Adres EPUAP: /bt4yj3u69z/skrytka