• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
A A A

Aktualności

 • ARiMR: składanie wniosków o dopłaty przedłużone do końca maja W Małopolsce brakuje jeszcze 28 tys. wniosków O dwa tygodnie przedłużony został termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych z PROW 2014-2020 za rok 2019. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 31 maja 2019 r.

 • W związku z Postanowieniem nr 278/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku, Wójt Gminy Jodłownik informuje, że pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych odbędą się dnia 13 maja (poniedziałek) w Urzędzie Gminy Jodlownik w pok. 28 (sala narad). Dla komisji nr: 1, 2, 3, 4, 5 - o godz. 16.00 Dla komisji nr: 6, 7, 8, 9, 10 - o godz. 17.00

 • lokal mieszkalny nr 2 objęty księgą wieczystą NS1L/00061322/5 usytuowany w budynku mieszkalnym nr 73 w miejscowości Krasne - Lasocice wraz z udziałem w części wspólnej wynoszącym 5371/10000 cz., którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz udział 5371/10000 cz. w działce ewidencyjnej nr 417 objętej księgą wieczystą NS1L/00061320/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych (bez obciążeń)

 • zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm. ), oraz Uchwały nr XXXIV/237/05 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2005r. Nr 361, poz.2697/.

 • Przedłużenie terminu składania wniosków

  Poniedziałek, 11 lutego 2019

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jodłownik o przedłużeniu terminu składania wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik.

ZOBACZ WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

 

URZĄD GMINY JODŁOWNIK

34-620 Jodłownik 198

tel. 18 3321251 fax. 18 3321121

e-mail: gmina@jodlownik.pl

nr konta: 60 88040000 0060 0019 8000 0083

Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.malopolska.pl/ugjodlownik

Adres EPUAP: /bt4yj3u69z/skrytka