• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
A A A

Aktualności

 • Powszechny Spis Rolny 2020.

  Czwartek, 15 października 2020

  Uprzejmie informujemy, że Gminne Biuro Spisowe w Urzędzie Gminy Jodłownik pełni dyżury w celach informacyjnych i interwencyjnych w godzinach pracy Urzędu, tj. od godz. 7.45 do godz.15.45 pod numerem telefonu: 18 /332 12 51.

 • Informacja Wójta Gminy "Konsultacje społeczne"

  Poniedziałek, 05 października 2020

  Wójt Gminy Jodłownik informuje, że w okresie od dnia 06 października 2020 r do dnia 28 października 2020 r. na terenie Gminy Jodłownik zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Jodłownik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

 • Ogłoszenie Wójta Gminy „Czyste Powietrze”

  Poniedziałek, 28 września 2020

  Wójt Gminy Jodłownik informuje, że w ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza „Czyste Powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska istnieje możliwość pozyskania dotacji na wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe, na termomodernizację budynków jednorodzinnych oraz na mikroinstalacje fotowoltaiczne. Program realizowany jest w latach 2018 do 2029.

 • w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 • Powszechny Spis Rolny 2020

  Wtorek, 25 sierpnia 2020

  Powszechny Spis Rolny rozpoczyna się 1 września 2020 i będzie trwał do 30 listopada br. Obejmie wszystkie gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą w Polsce. Rolnicy będą pytani m.in. o dochody, maszyny, użytkowane grunty, uprawy i pogłowie zwierząt oraz osoby pracujące w gospodarstwie. Spis będzie przeprowadzany w jednej z trzech form: samospisu dokonywanego przez rolnika internetowo, wywiadu telefonicznego z rachmistrzem lub osobistej wizyty rachmistrza w gospodarstwie.

ZOBACZ WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

 

URZĄD GMINY JODŁOWNIK

34-620 Jodłownik 198

tel. 18 3321251 , 18 3321301

fax. 18 3321121

e-mail: gmina@jodlownik.pl

nr konta: 60 88040000 0060 0019 8000 0083

Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.malopolska.pl/ugjodlownik

Adres EPUAP: /bt4yj3u69z/skrytka