• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
A A A

Elektroniczna Skrzynka PodawczaCzwartek, 20 lutego 2014
W celu złożenia wniosku do Urzędu Gminy Jodłownik konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP, które można założyć na www.epuap.gov.pl

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego <<TUTAJ>>
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:45 – 15:45) do sekretariatu w pokoju nr 7 na następujących nośnikach danych:
 • Dyskietka 1,44 MB
 • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
 • Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
 2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza(dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.