Przejdź do stopki

Informacje o zrealizowanych projektach

Treść

 

 

W dniu 30.12.2021 r.  została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Jodłownik w sprawie dofinasowania inwestycji dotyczącej wykonania właściwych prac w ramach zadania  pn.: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr działki ewid. 474 w m. Szyk, Gmina Jodłownik w km 0+640-0+800.

Projekt jest skierowany przede wszystkim do mieszkańców miejscowości w której będą wykonywane przedmiotowe roboty.

W ramach projektu na wyodrębnionym odcinku wzdłuż drogi gminnej zostanie wykonana konstrukcja oporowa zabezpieczająca osuwisko w tym roboty przygotowawcze, rozbiórkowe , wykonanie podbudowy, nawierzchni oraz przepustów.

Zgodnie z podpisaną umową dotacji koszty kwalifikowane dla całego zadania wynoszą   3 658 520,12 zł, natomiast kwota dofinasowania to : 2 920 000,00 zł.


W dniu 29.12.2021 r.  zostały podpisane umowa pomiędzy Wojewodą Małopolskim  a Gminą Jodłownik w sprawie dofinasowania remontu dwóch dróg gminnych.

Celem projektu jest remont dróg zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej (intensywne opady deszczu) jaka miała miejsce w 2021 r.

W ramach programu będą realizowane następujące zadania :

1. Remont drogi gminnej Mstów, Szkoła-Skotnica nr drogi 341506 K w miejscowości Mstów w km 0+000-0+900

2. Remont drogi gminnej Szczyrzyc, Abramowice-Cmentarz  nr drogi 341533 K w miejscowości Szczyrzyc w km 0+200-1+300

 Projekt jest skierowany przede wszystkim do mieszkańców miejscowości w których będą remontowane poszczególne odcinki dróg.

  W ramach projektu na drodze gminnej Mstów, Szkoła-Skotnica nr drogi 341506 K w miejscowości Mstów w km 0+000-0+900 zostaną wykonane następujące rodzaje robót : likwidacja przełomów, roboty nawierzchniowe, roboty utwardzenia poboczy.

   Dla tego zadania wartość prac objętych umową z wykonawcą wynosi : 585 260,35 zł, natomiast kwota dofinasowania to : 468 208,00 zł.

   W ramach projektu na  drodze gminnej Szczyrzyc, Abramowice-Cmentarz  nr drogi 341533 K w miejscowości Szczyrzyc w km 0+200-1+300 zostaną wykonane następujące rodzaje robót : likwidacja przełomów, roboty nawierzchniowe, roboty utwardzenia poboczy, umocnienie rowów.

Dla tego zadania wartość prac objętych umową z wykonawcą wynosi : 989 263,60 zł, natomiast kwota dofinasowania to : 640 000,00 zł.

 Celem projektu jest odbudowa dróg zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej (intensywne opady deszczu) jaka miała miejsce w czerwcu 2020 r.

W ramach programu będą realizowane następujące zadania :

1.      Odbudowa drogi gminnej Musiał-Mogiłki-Morajko nr drogi 341561 K, miejscowości Pogorzany w km 0+750-1+600

2.      Odbudowa drogi gminnej Mstów-Sadek nr drogi 341552 K, w miejscowości Mstów w km 0+630-1+200

Projekt jest skierowany przede wszystkim do mieszkańców miejscowości w których będą odbudowywane poszczególne odcinki dróg.

W ramach projektu zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna na drodze gminnej Musiał-Mogiłki-Morajko w miejscowości Pogorzany w km 0+750-1+600 oraz na drodze gminnej Mstów-Sadek w miejscowości Mstów w km 0+630-1+200.