• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A A A

Informacje o zrealizowanych projektachPoniedziałek, 04 stycznia 2021

 

Celem projektu jest odbudowa dróg zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej (intensywne opady deszczu) jaka miała miejsce w czerwcu 2020 r.

W ramach programu będą realizowane następujące zadania :

1.      Odbudowa drogi gminnej Musiał-Mogiłki-Morajko nr drogi 341561 K, miejscowości Pogorzany w km 0+750-1+600

2.      Odbudowa drogi gminnej Mstów-Sadek nr drogi 341552 K, w miejscowości Mstów w km 0+630-1+200

Projekt jest skierowany przede wszystkim do mieszkańców miejscowości w których będą odbudowywane poszczególne odcinki dróg.

W ramach projektu zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna na drodze gminnej Musiał-Mogiłki-Morajko w miejscowości Pogorzany w km 0+750-1+600 oraz na drodze gminnej Mstów-Sadek w miejscowości Mstów w km 0+630-1+200.

Informator

Aktualności

Wydarzenia