• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A A A

Struktura UrzęduCzwartek, 20 lutego 2014

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY JODŁOWNIK

Tel. 018 332 12 51

 Imię Nazwisko

Sprawy

Nr pokoju

Nr wew.

Uwagi

 

Kierownictwo Urzędu Gminy

 

Paweł Stawarz

Wójt Gminy Jodłownik

8

114

 

Jan Śliwa

Sekretarz Gminy

6

112

 

 

Referat Organizacyjno Administracyjny

 

Marta Nowak

Sekretariat

7

111

 

Danuta Kordeczka

Obsługa Rady Gminy

3

118 

 

Stanisław Gontarski

Informatyk

23

223

 

Barbara Bobak

Informacja płace ZUS

24

225

 

 

Adam Marek

Zofia Nowak

Helena Węgrzyn

 

Pracownik gospodarczy

  

513 008 916

Bogusław Bogacz

Obsługa oczyszczalni ścieków

 

 

511 867 549

18 334 20 51

Paweł Kotara

Obsługa oczyszczalni ścieków

 

 

 

Wojciech Juszczak

Utrzymanie dróg publicznych

 

 

509 589 420

 

Referat Finansowy

 

Halina Kasprzyk

Skarbnik Gminy

9

116

 

Helena Burnus

Księgowość budżetowa

10

106

 

Wiesława Gacal

Księgowość budżetowa

10

106

 

Krystyna Siatka

Wymiar zobowiązań podatkowych

25

226

 

 Iwona Trzepaczka
 Egzekucje zobowiązań podatkowych  25  227

 

Stanisław Nowak

Płace
24
225

 

Barbara Bobak

ZUS, Oświata

24

225

 

 Wioletta Bryła  Rozliczenia wody i ścieków  10  106

 

 

Referat Inwestycji i ZamówieńPublicznych

 

Sławomir Widomski

Jacek Joniec

Inwestycje i zamówienia publiczne

11

120

168

 

Aleksandra Cudek

Gospodarka komunalna

12

119

 

Katarzyna Pazdan

Gosp. przestrzenna, gosp. nieruchomościami i geodezja 

12

119

 

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

Danuta Kordeczka

 

3

118

 

 

Stanowisko d/s Ewidencji ludności i dowodów osobistych

 

Elżbieta Nieczarowska

Ewidencja ludności i dowody osobiste

5

117

 

 

Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych

 

Stanisław Krzysciak

Zarządzanie kryzysowe, ochrona ludności i spraw obronnych

 

23

 

115

 

 

Radca Prawny

 

Antoni Piegza

Radca Prawny

 

 

602578058

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Danuta Bartosz

Kierownik

 

21

 

 

27

221

 

Barbara Kurnik

 

Pracownik socjalny

 

 

222

Elżbieta Dyląg

Maria Pałka

Anna Turek

Świadczenia rodzinne i zal. alimentacyjna

 

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

 

Marta Łomzik
Kierownik 22 224  
 Maria Bachulska  Ochrona środowiska  
   

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Wacław Chlipała

Przewodniczący Rady Gminy

1

135