• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A A A

Program Rozwoju Obszarów WiejskichŚroda, 15 lutego 2017

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

 

Wójt Gminy Jodłownik podpisał umowy o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014 -2020.

W ramach podpisanych umów zostały zrealizowane następujące zadania :

1. Przebudowa drogi gminnej  „Do nowego cmentarza” na terenie działek ewidencyjnych nr 374, 470/7, 961 w miejscowości Wilkowisko; km 0+003-0+167,

wartość zadania brutto 218 715,99 zł,

dofinansowanie 139 168,00 zł,

Termin realizacji – 2017 rok. (zadanie zakończone)

Cel : Przebudowa drogi na odcinku 0,164 km. Realizacja operacji wpłynie na poprawę warunków technicznych oraz bezpieczeństwa na przebudowywanym odcinku drogi.

Zakres robót : roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne , odwodnienie , wykonanie konstrukcji nawierzchni utwardzonych, roboty wykończeniowe.

2. Modernizacja drogi gminnej „Wadzyń” na terenie działek ewidencyjnych nr 206, 226 w miejscowości Szczyrzyc, nr obrębu 0010; km 0+003-0+280 .

wartość zadania brutto  242 304,64 zł,

dofinansowanie  148 485,00 zł,

Cel : Modernizacja drogi na odcinku 0,277 km. Realizacja operacji wpłynie na poprawę warunków technicznych oraz bezpieczeństwa na przebudowywanym odcinku drogi.

Zakres robót : roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne , odwodnienie , wykonanie konstrukcji nawierzchni utwardzonych, roboty wykończeniowe.

Termin realizacji – 2017 rok. (zadanie zakończone)

3. Przebudowa drogi gminnej nr 2525192 „Koło cmentarza” na terenie działek ewidencyjnych nr 413, 419, 420, 421 w miejscowości Szyk; km 0+003-0+503.

wartość zadania brutto  826 300,00 zł,

dofinansowanie  525 774,00 zł,

Cel : Przebudowa drogi na odcinku 0,500 km. Realizacja operacji wpłynie na poprawę warunków technicznych oraz bezpieczeństwa na przebudowywanym odcinku drogi.

Zakres robót : roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne , odwodnienie , wykonanie konstrukcji nawierzchni utwardzonych, roboty wykończeniowe, oświetlenie.

Termin realizacji – 2018 rok.( zadanie zakończone)

4. Przebudowa drogi gminnej nr 2525156 „Plebania w kierunku Krzesławic” na terenie działek ewidencyjnych nr 86, 128, wraz z budową zatoki parkingowej przy drodze gminnej 2525156 „Plebania w kierunku Krzesławic”  na terenie działek ewidencyjnych nr 128, 84/3, 84/4 w miejscowości Góra Św. Jana; km 0+003,50-0+313,50.

wartość zadania brutto 742 471,44 zł,

dofinansowanie 469 097,00 zł,

Cel : Przebudowa drogi na odcinku 0,310 km. Realizacja operacji wpłynie na poprawę warunków technicznych oraz bezpieczeństwa na przebudowywanym odcinku drogi.

Zakres robót : roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne , odwodnienie , wykonanie konstrukcji nawierzchni utwardzonych, roboty wykończeniowe.

Termin realizacji – 2018 rok. (zadanie zakończone)

5. Przebudowa drogi gminnej nr 2525216 „Od Figury do Wójtowicza” na terenie działek ewidencyjnych nr 66, 135 w miejscowości Słupia; km 0+000-0+740.

wartość zadania brutto 993 379,17 zł,

dofinansowanie 632 087,00 zł,

Cel : Przebudowa drogi na odcinku 0,740 km. Realizacja operacji wpłynie na poprawę warunków technicznych oraz bezpieczeństwa na przebudowywanym odcinku drogi.

Zakres robót : roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne , odwodnienie , wykonanie konstrukcji nawierzchni utwardzonych, roboty wykończeniowe.

Termin realizacji – 2018 rok. (zadanie zakończone)

6. Przebudowa drogi gminnej nr 2525110 „Szkoła Dąbrowa” na terenie działek ewidencyjnych nr 14, 408, 590 wraz z budową zatoki parkingowej przy drodze gminnej 2525110 „Szkoła Dąbrowa” na terenie działek ewidencyjnych nr 408, 409, 412 w miejscowości w Krasne Lasocice; km 0+003-0+305.

wartość zadania brutto 575 995,69 zł,

dofinansowanie 366 506,00 zł,

Cel : Przebudowa drogi na odcinku 0,302 km. Realizacja operacji wpłynie na poprawę warunków technicznych oraz bezpieczeństwa na przebudowywanym odcinku drogi.

Zakres robót : roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne , odwodnienie , wykonanie konstrukcji nawierzchni utwardzonych, roboty wykończeniowe.

Termin realizacji – 2018 rok. (zadanie zakończone)

 

 

Informator

Aktualności

Wydarzenia