• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A A A

SOLARY - SOŁECTWO KOSTRZA, SADEK, SZYK, JODŁOWNIK, MSTÓWPoniedziałek, 11 grudnia 2017

 

W związku z powyższym zapraszam na spotkanie właścicieli posesji oraz osoby legitymujące się prawem co do współwłasności nieruchomości u których zostały przeprowadzone inspekcje w celu przygotowania  projektu na wykonanie instalacji solarnych.                                                          

Spotkanie dla mieszkańców sołectwa Kostrza i Sołectwa Sadek  odbędzie się w dniu 16 grudnia 2017r. (sobota) o godz. 18.00 w budynku Szkoły Podstawowej  w Kostrzy-Sadku.      

 

 

         Spotkanie dla mieszkańców Sołectwa Szyk odbędzie się w dniu 17 grudnia 2017 roku (niedziela) o godz. 12.00 w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyku.      

 

 

         Natomiast spotkanie dla mieszkańców sołectwa Jodłownik i Sołectwa Mstów odbędzie się również w dniu 17 grudnia 2017r. (niedziela) o godz. 16.00 w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłowniku.      

 

Celem w/w spotkania będzie podpisanie stosownych dokumentów niezbędnych do realizacji tegoż zadania.                                                        

Uprzejmie proszę o zabranie ze sobą dowodów osobistych oraz aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości z numerem Księgi Wieczystej, takich jak np. wypis z rejestru gruntów lub odpis z Księgi Wieczystej.