• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A A A

OgłoszenieWtorek, 27 lutego 2018

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie na okres 3 lat

na rzecz dotychczasowego użytkownika

 

 

w  trybie art. 35 ,  w związku z art. 13 ust 1, art. 18 i art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121)

 

 

Lp.

Numer

działki

Powierz-chnia

 

Numer

Księgi

Wieczystej

Opis 

 i położenie nieruchomości

Przeznaczenie

w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik

Sposób zagospodarowania  nieruchomości

Okres użyczenia

 

1

937/1

937/3

949/2

0,1823 ha

   0,1161 ha

0,1007 ha

 

 

 NS1L/00047057/2

Działki

niezabudowane

 

obręb Wilkowisko

gmina Jodłownik

 

własność : Gmina Jodłownik

działka 937/1 - tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę – zbiorników wody oraz częściowo tereny dróg publicznych, gminnych – lokalnych

działka 937/3 - tereny dróg publicznych, gminnych – lokalnych i dojazdowych

działka 949/2 - tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę – ujęć wody  oraz częściowo tereny dróg publicznych, gminnych – dojazdowych

z przeznaczeniem do uprawy rolniczej

 

3 lata

 

 

wykaz nieruchomości (pdf)