• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A A A

Zmiana rachunku bankowego.Poniedziałek, 02 lipca 2018

Od dnia 1 lipca 2018 roku

- podatek rolny,

- leśny,

- od środków transportu,

- opłaty za wodę,

- ścieki

odpady komunalne

dokonywane są na indywidualne rachunki bankowe.

Wpłaty pozostałe dokonywane są na konto:

Nr 60 88040000 0060 0019 8000 0083

Informator

Aktualności

Wydarzenia