• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A A A

Zmiana rachunku bankowego.Poniedziałek, 02 lipca 2018

Od dnia 1 lipca 2018 roku wszystkie wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności niepodatkowych (opłaty za wodę, ścieki, odpady komunalne, opłata skarbowa) oraz inne dochody realizowane przez Urząd Gminy wpłacane są na rachunek
Nr 60 88040000 0060 0019 8000 0083