• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A A A

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.Wtorek, 23 października 2018

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.), Wójt Gminy Jodłownik podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni,  wykaz nieruchomości, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

 

1.  Działka nr 417/8.

a)  Położona w obrębie ewidencyjnym Szyk.

b)  Powierzchnia -  0,2216 ha .

c)  Księga wieczysta  NS1L/00050283/9 - własność Gmina Jodłownik

d) Przeznaczenie w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego :

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  oraz usługowej – oznaczone symbolem MN,U , tereny zadrzewień – symbol LZ,

2. Opis nieruchomości: działka niezabudowana, porośnięta trawą, zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów : RIVb, PsIV

3. Cena nieruchomości netto: 45 600,00 zł + podatek VAT wg. stawki 23 %  10 488,00 zł.

4. Punkty 5, 7, 8, 9 i 10, ust. 2, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 121, z późn. zm.) - nie dotyczy.

 5. Działka przeznaczona do zamiany na działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr  418/4,

o powierzchni 0,2125 ha, Księga wieczysta  NS1L/00017095/1.

Przeznaczona  w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod cmentarz oraz częściowo pod drogę publiczną , gminną – dojazdową.

Cena nieruchomości : 45 600,00 zł

6. Osoby

, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości – dz. 417/8 w Szyku,  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej powołanej ustawy, muszą złożyć odpowiedni wniosek w terminie 6 tygodni od wywieszenia niniejszego wykazu.

 

Informator

Aktualności

Wydarzenia