• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A A A

Informacja LGDPiątek, 02 listopada 2018

Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji LSR oraz dyżur pracowników LGD.
Stowarzyszenie LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji LSR, które odbędzie się 14 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w Punkcie Informacji Turystycznej w Jodłowniku, (34-620 Jodłownik 198).
Bezpośrednio po spotkaniu rozpocznie się dyżur pracowników LGD podczas którego można będzie skorzystać z indywidualnego doradztwa.
 

Program spotkania informacyjnego (godz. 10.00 – 11.00)
1. Przedstawienie Lokalnej Grupy Działania.
2. Omówienie głównych założeń LSR, zasad ubiegania się o wsparcie oraz podsumowanie działalności LGD w latach 2016-2018.
3. Omówienie zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
4. Dyskusja
 

Dyżur pracowników LGD (godz. 11.00 – 15.00)
Konsultacje operacji planowanych do realizacji w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność tj. w zakresie podejmowanie i rozwijania działalności gospodarczej, projektów grantowych oraz operacji własnych.

Treść informacji (pdf)