• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A A A

Przegląd Artystyczny dla dzieci i młodzieżyŚroda, 05 grudnia 2018

Przegląd Artystyczny dla dzieci i młodzieży

 W związku z realizacją projektu pn. ,,ŁowiMY lokalne talenty” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” organizuje Przegląd Artystyczny skierowany do dzieci i młodzieży.


Przegląd Artystyczny skierowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkujących obszar działania Stowarzyszenia LGD ,,Przyjazna Ziemia Limanowska”.

 Przegląd Artystyczny zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

- 1 KATEGORIA - Uczniowie klas  0 - 4 szkół podstawowych - występ indywidualny

- 2 KATEGORIA ­ Uczniowie klas 5 - 8 szkół podstawowych, III gimnazjum - występ indywidualny

Obszarem działania Stowarzyszenia LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” są gminy wiejskie takie jak: Limanowa, Słopnice, Laskowa, Kamienica, Dobra, Łukowica, Jodłownik, Tymbark oraz gmina miejsko – wiejska: Miasto Limanowa.


Do Przeglądu Artystycznego mogą zgłosić się uczestnicy, którzy mają niezwykłe zdolności w następującej dziedzinie:

- recytacja wiersza/utworu poetyckiego

- mowa gwarą

- śpiew piosenki (bez podkładu muzycznego)

- tworzenie różnorakich prac plastyczno-manualnych (forma mini wystawy swoich prac).


Czas prezentacji zdolności uczestnika podczas Przeglądu Artystycznego nie powinien przekraczać 5 min.

 Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie Artystycznym jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Przeglądu Artystycznego.

 Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy należy wysyłać do dnia 14.12.2018 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: i.kuzak@lgdlimanowa.eu lub k.masnica@lgdlimanowa.eu,
bądź dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora (liczy się data wpływu) na adres:


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”

ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa

pokój nr 20

z dopiskiem: Przegląd Artystyczny pn. ,,ŁowiMY lokalne talenty”

 Przegląd Artystyczny zostanie przeprowadzony do dnia 20.12.2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” (ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, pokój nr 20).

Nie dostarczenie do siedziby Organizatora Formularza Zgłoszeniowego jest jednoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w niniejszym Przeglądzie Artystycznym.

O dokładnym terminie przeprowadzenia Przeglądu Artystycznego zgłoszeni uczestnicy zostaną odpowiednio wcześnie poinformowani telefonicznie przez Organizatora.

 Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy Przeglądu Artystycznego w obu KATEGORIACH (miejsca 1 – 15) otrzymają wartościowe nagrody rzeczowe (w zależności od zajętego miejsca) oraz pamiątkowy dyplom.

 Wszelkie informacje na temat niniejszego Przeglądu Artystycznego można otrzymać w siedzibie Organizatora:


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”

ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa

pokój nr 20


bądź pod numerem telefonu:

511 091 844

 a także wysyłając wiadomość e-mail na poniższy adres:

i.kuzak@lgdlimanowa.eu lub k.masnica@lgdlimanowa.eu

Więcej informacji oraz Regulamin na stronie www.lgdlimanowa.eu