• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A A A

Projekt zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik.Czwartek, 31 stycznia 2019

Zmiana planu obejmuje tereny nieruchomości położone:

1) w miejscowości Janowice składające się z części działki ewidencyjnej nr 90/2 oznaczonej symbolami: C130 MU (3a), C497 MN;

2) w miejscowości Kostrza składające się z części działki ewidencyjnej nr 33/2 oznaczonej symbolem D53 RM (3a);

3) w miejscowości Pogorzany składające się z części działki ewidencyjnej nr 168/6 oznaczonej symbolem G58 MN,UTL (6f,3a),

4)   w miejscowości Wilkowisko składającej się z działki ewidencyjnej nr 560/6 oraz części działek ewidencyjnych nr 582/3, 580/6 oznaczonych symbolem L570 RM (3a,6a);

 

Pełna treść Obwieszczenia na stronie BIP Urzędu Gminy Jodłownik.