• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
A A A

Stan epidemiiSobota, 21 marca 2020

Premier Mateusz Morawiecki oraz Minister Zdrowia Łukasz Szumowski doprecyzowali co na tę chwilę ma oznaczać stan epidemii. Będzie to:

 • wstrzymanie nauki do Świąt Wielkanocnych (12-13 kwietnia) - wydłużenie zamknięcia szkół i placówek edukacyjnych,
 • podwyższenie kary za złamanie kwarantanny do kwoty 30 tys. zł,
 • szczegółowy monitoring osób objętych kwarantanną,
 • możliwość delegowania konkretnych osób, decyzją Ministra do walki z epidemią,
 • możliwość ograniczenia poruszania się osób i wykorzystania środków transportu.

 Zgodnie z art. 46 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych z dnia 5 grudnia 2008 roku (dostępna m.in. https://sip.lex.pl/#/act/17507739?unitId=roz(8) )

, stan epidemii może wiązać się z następującymi obowiązkami  :

 • czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się;
 • czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych;
 • czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy;
 • zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności;
 • obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów;
 • nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych;
 • obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych - uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii;
 • czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;
 • czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;
 • obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
 • obowiązek poddania się kwarantannie;
 • wskazanie miejsca kwarantanny;
 • zakaz opuszczania miejsca kwarantanny;
 • czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia.

Jedną z różnic pomiędzy tymi stanami jest m.in. możliwość wprowadzenia tzw. "strefy zero" – czyli obszaru znajdującego się bezpośrednio wokół ogniska wirusa. Strefa zero podlega ściśle określonym ograniczeniom i środkom kontroli (minister wydaje rozporządzenie). Może wiązać się to z czasowym zamknięciem miasta, wprowadzeniem zakazem wyjazdu lub wjazdu do niego, rozmieszczeniem na granicach miasta punktów kontrolnych.

Stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze województwa lub jego części ogłasza i odwołuje wojewoda, w drodze rozporządzenia, na wniosek państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, minister zdrowia.