• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A A A

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnejWtorek, 07 lipca 2020

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

 Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

         Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;

      Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

 Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

         Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;

         Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;

         Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;

         Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

 Gdzie szukać pomocy?

         Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;

         Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Jodłownik

34-620 Jodłownik
(budynek Punktu Informacji Turystycznej,  obok Kościoła)
tel. 504 823 862

PORADY PRAWNE

Poniedziałek           8.00-12.00
  Wtorek         14.00-18.00
  Środa           9.00-13.00
Czwartek         14.00-18.00
 Piątek           9.00-13.00

 

 

Informator

Aktualności

Wydarzenia