• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A A A

Ogłoszenie Wójta Gminy „Czyste Powietrze”Poniedziałek, 28 września 2020

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY JODŁOWNIK

 

            Wójt Gminy Jodłownik informuje, że w ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza „Czyste Powietrze” realizowanego przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska istnieje możliwość pozyskania dotacji na wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe, na termomodernizację budynków jednorodzinnych oraz na mikroinstalacje fotowoltaiczne. Program realizowany jest w latach 2018 do 2029.

W ramach podpisanego porozumienia Gminy Jodłownik z WFOSiGW       w Krakowie –   w budynku Urzędu Gminy utworzono punkt konsultacyjny, w którym mieszkańcy uzyskają pomoc w wypełnianiu wniosków o dotację  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Zainteresowani mieszkańcy mogą uzyskać poradę lub złożyć wniosek          o dotację od poniedziałku do piątku w  godzinach pracy urzędu lub pod nr tel. 183321251 wew.-1 – gospodarka komunalna (wew.7)

Informacja o projekcie:

https://czystepowietrze.gov.pl/

 

Informator

Aktualności

Wydarzenia