• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A A A

Informacja Wójta Gminy "Konsultacje społeczne"Poniedziałek, 05 października 2020

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie zgłaszanie do Wójta pisemnych opinii i uwag do projektu „Programu współpracy Gminy Jodłownik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” umieszczonego na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jodłownik

 

Załączniki:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Jodłownik  nr 0050.109.2020 z dnia 05 październik 2020 r.

2. Projekt  „Programu współpracy Gminy Jodłownik  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

3. Formularz – Propozycje do Programu współpracy na 2021 rok.

Informator

Aktualności

Wydarzenia