• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A A A

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jodłownik o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik.Poniedziałek, 10 lipca 2017

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik sporządzona zostanie dla obszaru gminy Jodłownik w granicach administracyjnych, w tym dla terenów nieruchomości położonych w miejscowościach: Góra Świętego Jana, Janowice, Jodłownik, Krasne- Lasocice, Kostrza, Mstów, Pogorzany, Sadek, Słupia, Szczyrzyc, Szyk oraz Wilkowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.

Wnioski  należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Jodłownik, 34-620 Jodłownik 198 , w dniach i  godzinach  pracy  urzędu  w  terminie od dnia 10 lipca 2017 r.  do  dnia  31  sierpnia 2017 r.


Wniosek  powinien  zawierać  nazwisko,  imię,  nazwę  i  adres  wnioskodawcy,  przedmiot  wniosku  oraz  oznaczenie  nieruchomości  której  dotyczy.