Przejdź do stopki

PROW 2014-2020

Treść

 

W dniu 18 grudnia 2018 roku gmina Jodłownik podpisała umowę przyznania grantu z Województwem Małopolskim na realizacją projektu pn. „Zakup wyposażenia oraz organizacja warsztatów kulinarnych i pokazu umiejętności Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy Jodłownik” w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Wartość całkowita : 53.305,00 

Dofinasowanie : 33.917,97 zł

Wkład własny: 19.387,03 zł

Projekt ma na celu: Zachowanie dziedzictwa kulinarnego Lachów Szczyrzyckich poprzez zakup wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz organizacje warsztatów kulinarnych i pokazu umiejętności kulinarnych KGW z terenu gminy Jodłownik do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną

W projekcie zaplanowano realizacje następujących zadań:

1.            Zakup  9 kompletów wyposażenia dla dziewięciu Kół Gospodyń Wiejskich , w którego skład będą wchodzić m.in. płyta gazowa 4 palników wraz z zestawem podłączeniowym, garnki o poj. 50,3 l i 25,7 l, termosy gastronomiczny do żywności  o poj. 35 l,15 l i 14 l, obrus lniany z wyhaftowanym logiem gminy,

Na każdym elemencie zestawu została umieszczona naklejka informująca o współfinansowaniu ze środków  unijnych przygotowana zgodnie z udostępnionym wzorem przez LGD.

2.            Organizacja warsztatów kulinarnych :

Nazwa- „Kulinarne dziedzictwo Lachów Szczyrzyckich”,

Zaplanowano 5 spotkań po 4 h zegarowe od godziny 17.00-21.00. w okresie od marca – kwietnia 2020 roku. Jednak w związku z COVID -19 Warsztaty zostały zrealizowane w następujących terminach:

1 – spotkania - Temat : pieczenie chleba, kołaczy i podpłomyków w piecu chlebowym  wg starych receptur – KGW Kostrz i Sadek – Budynek Świetlicy Wiejskiej w Kostrzy -05.03.2020r

2- spotkanie – Temat : tradycyjne  karnawałowe przysmaki w tradycji lachów szczyrzyckich – KGW w Szczyrzycu – Budynek OSP w Szczyrzycu - 07.08.2020r  

3 – spotkanie – Temat :potrawy postne w tradycji lachów szczyrzyckich – KGW Wilkowisko – Budynek OSP w Wilkowisku – 12.08.2020r

4 – spotkanie - Temat :   tradycje świąteczne - Świąt Wielkanocne w tradycji lachów szczyrzyckich – KGW w Krasnem –Lasocicach – Budynek OSP w Krasne- Lasocice - 21.08.2020r

5– Temat :spotkanie tradycje świąteczne - Świąt Bożego Narodzenia w tradycji lachów szczyrzyckich- KGW Kostrz i Sadek- Budynek Świetlicy Wiejskiej w Kostrzy – 25.08.2020r.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”.