Przejdź do stopki

PROW 2014-2020

Treść

 

Gmina Jodłownik

 

Serdecznie zaprasza

 

  Do udziału w warsztatach regionalnych:

 

1.   Tańca regionalnego ( średnio 1h tygodniowo dla 4 grup- 32h zajęc, kazda grupa po 15 osób)

2.  Nauki gry na instrumentach( średnio 1h tygodniowo dla 4 grup- 32h zajeć kazda grupa do 8 osób)

realizowanych w ramach projektu pn. „Organizacja warsztatów regionalnych dla mieszkańców LSR oraz digitalizacja materiału entograficznego w Instytucie Sztuki PAN

  w okresie od 05.05.2021-30.11.2021 r. w godzinach popołudniowych w następującym podziale:

 

  - grupa 1 - w ZSP w Szczyrzycu,

 

  - grupa 2 -w SP w Krasnem Lasocicach,

 

  - grupa 3 -w SP w Sadku,

 

  - grupa 4 - w SP w Wilkowisku.

 

   Zainteresowane osoby prosimy o  rejestracje swojego udziału poprzez karty zgłoszeniowe dostarczone mailowo na adres sekretariat@jodlownik.pl

bądź osobiście w budynku Urzędu Gminy Jodłownik pok. 12 do dnia 04.05.2021r.

 

Ilośc miejsc ograniczona !!!!!

 

zał_ 1_karta zgłoszeniowa warsztaty tańca regionalnego

 

zał_ 2_karta zgłoszeniowa warsztaty nauka gry na instrumentach

 

 

W dniu 01.07.2020 roku gmina Jodłownik podpisała umowę przyznania grantu z Województwem Małopolskim na realizacją projektu pn. „Organizacja warsztatów regionalnych dla mieszkańców LSR oraz digitalizacja materiału etnograficznego w Instytucie Sztuki PAN” w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Wartość całkowita : 57.596,64 zł

Dofinasowanie : 35.415,00 zł

Wkład własny: 22.181,64 zł

Projekt ma na celu: Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom regionu mające na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz kapitału społecznego poprzez organizacje zajęć warsztatowych z zakresu tańca regionalnego, nauki gry na instrumentach oraz digitalizacje materiału etnograficznego. do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną

W ramach projektu zrealizowano następujące zadań:

- IS PAN  wykonał usługę digitalizacji laboratoryjnej 37 archiwalnych nośników dźwięku o sygnaturach T0056-59, T0307-313, T0365-375, T1178-1179 (łączny czas nagrań ok. 1000 min), do którego dostęp będą mieć zespoły regionalne kultywujące tradycje Lachów Szczyrzyckich

- zrealizowano 128 h zajęć nauki gry na instrumentach, w czterech miejscowościach : Szczyrzyc, Wilkowisko , Krasne-Lasocice i Sadek ,

- zrealizowano 128 h zajęci nauki tańca regionalnego w czterech miejscowościach : Szczyrzyc, Wilkowisko , Krasne-Lasocice i Sadek ,

Zajęcia były bezpłatne dla wszystkich mieszkańców obszaru LSR, którzy wypełnili kartę zgłoszeniową podczas rekrutacji która trwała od 26 kwietnia do 04.05.2021 roku

Zajęcia odbywały się średnio raz w tygodniu po 2 h  zgodnie z harmonogramem ustalonym z osoba prowadząca zajęcia w poszczególnych miejscowościach. Pierwotnie planowano realizację zajęć w okresie od maja do listopada. Jednak w okresie maj-sierpień zwiększono intensywność prowadzonych zajęć w związku z obawą wprowadzenia obostrzeń w okresie jesiennym związanych z COVID-19. Realizację zajęć zakończono w sierpniu 2021r.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć