• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

INTERREGPoniedziałek, 01 marca 2021

 

Projekt: Kapliczki, krzyże przydrożne - niemi świadkowie historii i dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko - słowackiego, Jodłownik - Nižná  Polianka

Gmina Jodłownik jako Partner Wiodący w dniu 20.01.2021r. podpisała umowę ze Związkiem Euroregion „Tatry” na dofinasowanie  mikroprojektu pn.: Kapliczki, krzyże przydrożne- niemi świadkowie historii i dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego, Jodłownik- Nižná  Poliankaw ramach dofinansowania mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Partnerem mikroprojektu po stronie słowackiej jest obec Nižná  Polianka.

Celem ogólnym projektu jest ochrona materialnych i niematerialnych elementów dziedzictwa kultury chrześcijańskiej na obszarze gminy Jodłownik oraz ich promocja wśród turystów odwiedzających pogranicze polsko - słowackie. Aby ten cel zrealizować partnerzy podejmą działania konserwatorskie i remontowe, w celu odnowienia zabytkowej kapliczki wraz z pietą przy cmentarzu z I Wojny Światowej wraz z konserwacją płyt nagrobnych na cmentarzu wojennym nr 365 w Szczyrzycu oraz montażem ozdobnego oświetlenia. W ramach projektu zostanie również przygotowana publikacja uwzględniająca obiekty sakralne, kościoły, kapliczki, krzyże przydrożne na terenie gminy Jodłownik i obec Nižná  Polianka. Publikacja będzie miała  charakter albumu.

W celu zacieśnienia więzów społeczno - gospodarczych pomiędzy dwoma partnerami polsko-słowackimi zaplanowano również spotkanie integracyjne mieszkańców obu partnerskich gmin połączone ze zwiedzaniem najważniejszych obiektów sakralnych i historycznych na terenie gminy Jodłownik.

Całkowita wartość projektu: 69 689,34 EUR

Dofinansowanie mikroprojektu:  49 995,13 EUR

Współfinansowanie z budżetu państwa: 3 484,46 EUR

Wkład własny: 16 209,75 EUR

Zakończenie projektu: 30 listopad 2021r.

Informator

Aktualności

Wydarzenia