• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A A A

Programy realizowane ze środków budżetu państwaPoniedziałek, 03 stycznia 2022

 

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ: DOFINANSOWANIE W FORMIE JEDNORAZOWEGO DODATKU DO WYNAGRODZENIA DLA ASYSTENTÓW RODZINY ZATRUDNIONYCH PRZEZ BENEFICJENTA NA DZIEŃ OGŁOSZENIA „PROGRAMU ASYSTENT RODZINY NA ROK 2021”, TJ. 22 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU


NAZWA ZADANIA: Pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez Asystentów Rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ZA ŻYCIEM”


OKRES REALIZACJI: 22.10.2021 r. – 31.12.2021 r.


WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1500,00 zł


CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 2000,00 zł


OGÓLNY OPIS ZADANIA:

Celem wykorzystania środków z Funduszu Pracy jest wzmocnienie asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny, w tym realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.