• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A A A

Programy realizowane ze środków budżetu państwaPoniedziałek, 03 stycznia 2022

 

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ: WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY


NAZWA ZADANIA: Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów      o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty


OKRES REALIZACJI: 2021 R.


WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 110 250,00 zł


CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 122 500,00 zł


OGÓLNY OPIS ZADANIA:

Dotacja jest przeznaczona jest na realizację zadania określonego w art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, to jest, na wypłatę świadczeń socjalnych w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów.