• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
A A A

Aktualności

 • Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.), Wójt Gminy Jodłownik podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nieruchomości, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

 • Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych odbędą się w dniu 5 października 2018 r. w Remizie OSP w Jodłowniku. Komisje ds. przeprowadzenia głosowania: w obwodach nr 1, 2, 3, 4 i 9 – o godz. 13.00 w obwodach nr 5, 6, 7 ,8 i 10 – o godz. 14.30 Komisje ds. ustalenia wyników głosowania: w obwodach nr 1, 2, 3, 4 i 9 – o godz. 16.00 w obwodach nr 5, 6, 7 ,8 i 10 – o godz. 17.30

 • INFORMACJA WÓJTA GMINY JODŁOWNIK Wójt Gminy Jodłownik, informuje, iż zgodnie z otrzymanym komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej z dnia 2 października 2018r. - woda z Wodociągu Wiejskiego w Jodłowniku jest zdatna do spożycia. W związku z tym zostaje odwołany zakaz spożywania wody. Wójt Gminy Jodłownik /-/ Paweł Stawarz

 • Wójt Gminy Jodłownik, informuje, iż zgodnie z otrzymaną decyzją z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej z dnia 28 września 2018 roku (piątek) o braku przydatności wody do spożycia z Wodociągu Wiejskiego Słupia, informuję o zakazie użytkowania wody do celów spożywczych i higienicznych z w/w wodociągu do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań z przedmiotowego wodociągu.

 • Wójt Gminy Jodłownik, informuje, iż zgodnie z otrzymaną decyzją z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej z dnia 28 września 2018 roku (piątek) o braku przydatności wody do spożycia z Wodociągu Wiejskiego Jodłownik, informuję o zakazie użytkowania wody do celów spożywczych i higienicznych z w/w wodociągu do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań z przedmiotowego wodociągu.

 • Wójt Gminy Jodłownik informuje, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Jodłownik nr 0050.1.0109.2018 z dnia 25 września 2018r. w okresie od dnia 26 września 2018 r do dnia 19 października 2018 r. na terenie Gminy Jodłownik zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Jodłownik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

 • Zaproszenie - OWOCOBRANIE

  Piątek, 10 sierpnia 2018

  Święto Owocobrania z Jarmarkiem Cysterskim połączone z Dniem Ziemi Szczyrzyckiej oraz X Targami Tradycyjnej i Regionalnej Żywności.

 • Wyjście na Górę KOSTRZA

  Czwartek, 26 lipca 2018

  Wyjście godz. 8.00 Jodłownik / k/ Urzędu Gminy / – szlak zielony Kostrza – szlak zielony Tymbark

 • Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – subregion sądecki” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach projektu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z subregionu sądeckiego (powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki oraz miasto Nowy Sącz), mogą otrzymać wsparcie doradcze z zakresu opracowania/aktualizacji strategii zarządzania wiekiem oraz wsparcie finansowe do 5 000zł na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

 • Zmiana rachunku bankowego.

  Poniedziałek, 02 lipca 2018

  Od dnia 1 lipca 2018 roku podatek rolny, leśny, od środków transportu, opłaty za wodę, ścieki i odpady komunalne dokonywane są na indywidualne rachunki bankowe. Wpłaty pozostałe dokonywane są na konto: Nr 60 88040000 0060 0019 8000 0083

strony 8 9 10 11 12 13 14

Załączniki