• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
A A A

Aktualności

 • Projekt „60+ Nowy Wiek Kultury”

  Poniedziałek, 10 czerwca 2019

  Wójt Gminy Jodłownik oraz Stowarzyszenie Teatr Nowy w Krakowie zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone nowemu programowi dla osób w wieku 60+, mieszkających na terenie Gminy Jodłownik. Projekt „60+ Nowy Wiek Kultury” to warsztaty wyjazdowe, spotkania z artystami, szansa na własny rozwój i interesujące spędzenie wolnego czasu. Projekt „60+ Nowy Wiek Kultury” to również szansa na to, aby uczynić coś dobrego dla siebie i dla innych. Udział w projekcie jest dla jego uczestników całkowicie bezpłatny. Spotkanie informacyjne odbędzie się 11 czerwca (wtorek) o godz. 15.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłowniku.

 • Wójt Gminy Jodłownik zaprasza rolników na XIII Krajową Wystawę Czerwonego Bydła Polskiego połączoną z Regionalną Wystawą Owiec oraz Wystawą Królików Rasowych, która odbędzie się w dniach 1 i 2 czerwca (sobota, niedziela) w godz. od 1100 do 19 00 na placu wystawowym w Szczyrzycu.

 • Wyścig Kolarski "Majka Days"

  Wtorek, 28 maja 2019

  W związku z organizacją wyścigu kolarskiego "Majka Days" między innymi na terenie naszej gminy, w dniu 9 czerwca br (niedziela) w godz. 10.00 - 14.00 będą występowały utrudnienia w ruchu drogowym na trasie: Krasne-Lasocice - Jodłownik - Janowice - Szczyrzyc - Góra Św. Jana.

 • W dniach 24, 25 i 26 maja przez teren naszej gminy przebiegać będzie trasa XXXVII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów, będącego równocześnie Mistrzostwami Krajowego Zrzeszenia LZS. Nastąpią utrudnienia w ruchu na drogach powiatowych:

 • ARiMR: składanie wniosków o dopłaty przedłużone do końca maja W Małopolsce brakuje jeszcze 28 tys. wniosków O dwa tygodnie przedłużony został termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych z PROW 2014-2020 za rok 2019. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 31 maja 2019 r.

 • W związku z Postanowieniem nr 278/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku, Wójt Gminy Jodłownik informuje, że pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych odbędą się dnia 13 maja (poniedziałek) w Urzędzie Gminy Jodlownik w pok. 28 (sala narad). Dla komisji nr: 1, 2, 3, 4, 5 - o godz. 16.00 Dla komisji nr: 6, 7, 8, 9, 10 - o godz. 17.00

 • lokal mieszkalny nr 2 objęty księgą wieczystą NS1L/00061322/5 usytuowany w budynku mieszkalnym nr 73 w miejscowości Krasne - Lasocice wraz z udziałem w części wspólnej wynoszącym 5371/10000 cz., którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz udział 5371/10000 cz. w działce ewidencyjnej nr 417 objętej księgą wieczystą NS1L/00061320/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych (bez obciążeń)

 • zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm. ), oraz Uchwały nr XXXIV/237/05 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2005r. Nr 361, poz.2697/.

 • Przedłużenie terminu składania wniosków

  Poniedziałek, 11 lutego 2019

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jodłownik o przedłużeniu terminu składania wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik.

 • Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik przyjętego uchwałą Nr XV/90/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 7074 z późniejszymi zmianami) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

strony 6 7 8 9 10 11 12

Załączniki

Informator

Aktualności

Wydarzenia