• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
A A A

Aktualności

 • zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm. ), oraz Uchwały nr XXXIV/237/05 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2005r. Nr 361, poz.2697/.

 • Przedłużenie terminu składania wniosków

  Poniedziałek, 11 lutego 2019

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jodłownik o przedłużeniu terminu składania wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik.

 • Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik przyjętego uchwałą Nr XV/90/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 7074 z późniejszymi zmianami) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 • Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym organizują już III Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. W związku z tym, z upoważnienia Dyrektora Delegatury KBW w Nowym Sączu, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie informacji na ten temat.

 • W związku z realizacją projektu pn. ,,ŁowiMY lokalne talenty” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” organizuje Przegląd Artystyczny skierowany do dzieci i młodzieży. Przegląd Artystyczny skierowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkujących obszar działania Stowarzyszenia LGD ,,Przyjazna Ziemia Limanowska”.

 • Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.), Wójt Gminy Jodłownik podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży - w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego :

 • Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych

  Piątek, 09 listopada 2018

  Wójt Gminy Jodłownik informuje, iż zgodnie z otrzymanym zgłoszeniem od Firmy TRASZKAN S.F.Z Sroka, planowany na dzień 12.11.2018r. odbiór odpadów komunalnych dla sołectw: Jodłownik, Wilkowisko, Mstów- zostaje zmieniony na dzień 10.11.2018 (t.j. sobota). Zmiana ta wynika z ustanowienia dnia 12.11.2018r. dniem wolnym od pracy.

 • Informacja LGD

  Piątek, 02 listopada 2018

  Stowarzyszenie LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji LSR, które odbędzie się 14 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w Punkcie Informacji Turystycznej w Jodłowniku, (34-620 Jodłownik 198). Bezpośrednio po spotkaniu rozpocznie się dyżur pracowników LGD podczas którego można będzie skorzystać z indywidualnego doradztwa.

 • Obwieszczenie

  Środa, 31 października 2018

  Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłownik o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik.w zakresie części miejscowości Jodłownik, Pogorzany, Mstów, Wilkowisko.

 • Odwołany zakaz spożywania wody

  Czwartek, 25 października 2018

  Wójt Gminy Jodłownik informuje, iż zgodnie z otrzymanym komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej z dnia 23 października 2018r. - woda z Wodociągu Wiejskiego w miejscowości Słupia jest zdatna do spożycia. W związku z tym zostaje odwołany zakaz spożywania wody.

strony 7 8 9 10 11 12 13

Załączniki