• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
A A A

Aktualności

 • ZAPROSZENIE

  Czwartek, 27 lipca 2017

  Wójt Gminy Jodłownik zaprasza miłośników pieszych wędrówek w ramach akcji Odkryj Beskid Wyspowy do wspólnego wyjścia na Górę Kostrza, które odbędzie się w dniu 30 lipca 2017 r. (niedziela).

 • INFORMACJA

  Wtorek, 25 lipca 2017

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowniku informuje, że wnioski o świadczenie wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z załącznikami na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą wydawane i przyjmowane w wersji papierowej od dnia 1 sierpnia 2017r w godzinach pracy tj. od 7.45 do 15.45 w siedzibie Ośrodka.

 • Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jodłownik uchwały nr XXXV/216/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie : przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik przyjętego Uchwałą Nr XV/89/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 9 listopada 2015 r.

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 miesięcy na stronie BIP Urzędu Gminy Jodłownik.

 • Wykaz nieruchomości na stronie BIP Urzędu Gminy: https://bip.malopolska.pl/ugjodlownik,

 • Zaproszenie

  Wtorek, 06 czerwca 2017

  Wójt Gminy Jodłownik zaprasza rolników na XI Krajową Wystawę Czerwonego Bydła Polskiego połączoną z Regionalną Wystawą Owiec, Wystawą Królików Rasowych oraz Pokazem Jazdy Konnej, która odbędzie się w dniach 10 i 11 czerwca (sobota, niedziela) w godz. od 1100 do 1900 na placu wystawowym w Szczyrzycu. W wystawie uczestniczyć będą m.in. wystawcy ciągników, maszyn rolniczych, Instytucje i Agencje zajmujące się obsługą rolnictwa, hodowlą Czerwonego Bydła Polskiego, Owiec i Królików.

 • W związku z otrzymaną informacją przesłaną przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Limanowej w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Polski, Wójt Gminy Jodłownik informuje mieszkańców naszej gminy, którzy w swoich gospodarstwach utrzymują drób lub inne ptaki o obowiązku zgłoszenia się do budynku Urzędu Gminy Jodłownik w okresie od dnia 20 lutego do dnia 24 lutego 2017 roku w godzinach pracy urzędu, pok. nr 22 celem wypełnienia stosownych dokumentów wynikających z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku.

 • Dofinansowanie z Funduszy Europejskich

  Poniedziałek, 16 stycznia 2017

  Powiat Limanowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Limanowskiego poprzez stworzenie systemu monitorowania i ostrzegania przed klęskami żywiołowymi oraz zakup niezbędnego wyposażenia."

 • Ogłoszenie

  Czwartek, 08 grudnia 2016

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność -podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” ,Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu-premii 100%.

 • Stowarzyszenie LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące rozpoczęcia realizacji LSR, które odbędzie się 24 listopada 2016 r. o godz. 10.00 w Punkcie Informacji Turystycznej w Jodłowniku (34-620 Jodłownik 198). Bezpośrednio po spotkaniu rozpocznie się dyżur pracowników LGD podczas którego można będzie skorzystać z indywidualnego doradztwa.

strony 2 3 4 5 6 7 8