• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
A A A

Aktualności

 • Zmiana rachunku bankowego.

  Poniedziałek, 02 lipca 2018

  Od dnia 1 lipca 2018 roku podatek rolny, leśny, od środków transportu, opłaty za wodę, ścieki i odpady komunalne dokonywane są na indywidualne rachunki bankowe. Wpłaty pozostałe dokonywane są na konto: Nr 60 88040000 0060 0019 8000 0083

 • Wyłożenie do publicznego wglądu kart inwentaryzacyjnych i spisów inwentaryzacyjnych rozpocznie się dnia 27 czerwca i zakończy 27 lipca 2018 roku w Urzędzie Gminy Jodłownik, pokój nr 10, w ddniach i godzinach pracy Urzędu.

 • OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JODŁOWNIK

  Wtorek, 12 czerwca 2018

  Projekt zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik. Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 • w trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. ), oraz Uchwały nr XXXIV/237/05 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2005r. Nr 361, poz.2697/.

 • Zaproszenie

  Czwartek, 07 czerwca 2018

  Wójt Gminy Jodłownik zaprasza rolników na XII Krajową Wystawę Czerwonego Bydła Polskiego połączoną z Regionalną Wystawą Owiec oraz Wystawą Królików Rasowych, która odbędzie się w dniach 9 i 10 czerwca (sobota, niedziela) w godz. od 11.00 do 19.00 na placu wystawowym w Szczyrzycu.

 • w trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. ), oraz Uchwały nr XXXIV/237/05 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2005r. Nr 361, poz.2697/.

 • Wyścig kolarski

  Czwartek, 24 maja 2018

  Wójt Gminy Jodłownik informuje, iż w dniach 25 - 27 maja 2018 roku (piątek, sobota, niedziela) Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie oraz WLKS Krakus Swoszowice organizują XXXVI Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów, którego etap przebiega m.in. przez teren Gminy Jodłownik.

 • Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – subregion sądecki” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach projektu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z subregionu sądeckiego (powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki oraz miasto Nowy Sącz), mogą otrzymać wsparcie doradcze z zakresu opracowania/aktualizacji strategii zarządzania wiekiem oraz wsparcie finansowe do 5 000zł na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jodłownik

  Środa, 18 kwietnia 2018

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jodłownik o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik w zakresie części miejscowości Janowice, Kostrza, Pogorzany, Wilkowisko.

 • Ogłoszenie ARiMR

  Poniedziałek, 12 marca 2018

  Rolniku, sięgnij po dopłaty bez wniosku przez internet Tylko do 14 marca możesz złożyć oświadczenie. W tym roku zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich rolnik może złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w porównaniu z wnioskiem z 2017 r. Termin składania oświadczeń kończy się 14 marca 2018 r.

strony 2 3 4 5 6 7 8