Przejdź do stopki

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska informuje o organizowanym przez NFOŚiGW szkoleniu dot. programu „Moje Ciepło” Program ten ma wspierać zakup i montaż pomp ciepła w nowo budowanych jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Uchwała określa terminy wymiany pieców na paliwa stałe, wskazuje rodzaje węgla, które nie mogą być użytkowane w domowych paleniskach. Określa również warunki dla biomasy np. drewna w zakresie wilgotności. Obowiązek zastosowania się do uchwały spoczywa na każdym mieszkańcu Małopolski (z wyjątkiem obszaru Krakowa).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowniku informuje, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych z bliskimi w ciepłej, rodzinnej atmosferze oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym Nowym Roku 2022. Wójt i Pracownicy Urzędu Gminy Jodłownik.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych na 2022 r oraz nabór kandydatów na członków komisji konkursowej.

W dniach od 12 do 24 listopada br. w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie kontrolne mające na celu oszacowanie błędu pokrycia i ocenę jakości danych pozyskanych w niedawno zakończonym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r.

Wójt Gminy Jodłownik ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr XXXII/224/2021 Rady Gminy Jodłownik z dnia 15 października 2021 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok.

Wójt Gminy Jodłownik informuje, iż ramach podpisanego porozumienia Gminy Jodłownik z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – w budynku Urzędu Gminy utworzono punkt konsultacyjny, w którym mieszkańcy w godzinach pracy urzędu uzyskają pomoc w wypełnianiu wniosków o dotację na wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz na termomodernizację budynków jednorodzinnych lub na mikroinstalację fotowoltaiczną z programu „Czyste Powietrze”.

Pliki

Oświadczenie 264.42 KB
wniosek_dodatek_oslonowy 58.31 KB
Pismo Konsula 563.61 KB
Pismo MUW 210.66 KB
Pismo PLW 345.71 KB
Wniosek_zwrot 661.77 KB
wniosek o świadczenie 39.36 KB
Informacja o zamknięciu drogi 529.46 KB
mapa objazdów 1610.9 KB