• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
A A A

Aktualności

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania w dniu 12 maja 2016 r. podpisało z Samorządem Województwa Małopolskiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, aneksowaną w dniu 10 czerwca 2016 r. Tym samym, rozpoczęło realizację Strategii rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) i przygotowuje się do ogłaszania pierwszych naborów, obejmujących nową perspektywę finansową w ramach PROW 2014-2020.

 • Ogłoszenie

  Środa, 22 czerwca 2016

  Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu poszukuje kandydatów do pracy w zawodzie pielęgniarz/pielęgniarka. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: tel. (18) 332 02 66, (18) 332 05 38

 • W dniach od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa: Badanie struktury gospodarstw rolnych (formularz R-SGR). Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (formularz R-ZW-B). Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S).

 • Wójt Gminy Jodłownik, informuje, iż zgodnie z otrzymaną decyzją z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej z dnia 28 września 2018 roku (piątek) o braku przydatności wody do spożycia z Wodociągu Wiejskiego Jodłownik, informuję o zakazie użytkowania wody do celów spożywczych i higienicznych z w/w wodociągu do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań z przedmiotowego wodociągu.

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  Piątek, 16 października 2015

  Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Jodłownik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.

 • Stowarzyszenie LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska zaprasza na spotkanie informacyjno-warsztatowe dla mieszkańców gminy Jodłownik służące opracowaniu LSR, które odbędzie się 21 września 2015 r. o godz. 9.00 w budynku Punktu Informacji Turystycznej w Jodłowniku (Jodłownik 198, 34-620 Jodłownik).

 • Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłownik” (w zakresie obejmującym obszar gminy Jodłownik w granicach administracyjnych jednostek osadniczych, tj. miejscowości: Góra Świętego Jana, Janowice, Jodłownik, Krasne - Lasocice, Kostrza, Mstów, Pogorzany, Sadek, Słupia, Szczyrzyc, Szyk oraz Wilkowisko)

 • Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłownik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

strony 1 2 3 4 5 6

Informator

Aktualności

Wydarzenia