• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
A A A

Aktualności

 • Ogłoszenie ARiMR

  Środa, 28 lutego 2018

  Wniosek o dopłaty obowiązkowo przez internet W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie płatności 1. Możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017. 2. Obowiązek złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. 3. Możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę biurze powiatowym ARiMR, wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

 • Ogłoszenie

  Wtorek, 27 lutego 2018

  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego użytkownika.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłownik

  Poniedziałek, 05 lutego 2018

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jodłownik o przedłużeniu terminu składania wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik

 • Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych. Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie.

 • ŻYCZENIA

  Piątek, 22 grudnia 2017

  Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych z bliskimi w ciepłej, rodzinnej atmosferze oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym Nowym Roku 2018. Wójt i Pracownicy Urzędu Gminy Jodlownik

 • Zarządzenie Nr 0050.1.0204.2017 Wójta Gminy Jodłownik z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy na realizację zadań w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych na 2018 rok.

 • Wójt Gminy Jodłownik informuje, iż zgodnie z ogłoszonym naborem Samorząd Gminy Jodłownik złożył formalny wniosek w celu pozyskania środków finansowych na realizację zadania związanego z wykonaniem na obiektach prywatnych kolektorów słonecznych.

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

  Poniedziałek, 27 listopada 2017

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 6 miesięcy.

 • OBWIESZCZENIE

  Poniedziałek, 25 września 2017

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jodłownik o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik.

 • II edycja konkursu - Wybieram wybory

  Poniedziałek, 11 września 2017

  Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła regulamin II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Wybieram wybory” o wyborach samorządowych, przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

strony 2 3 4 5 6 7 8