• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
A A A

Aktualności

 • Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotarły informacje o anonimowej osobie, która podając się za pracownika firmy współpracującej z ARiMR, oferuje "pomoc" przy obsłudze wniosku o przyznanie dofinansowania.

 • W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021

 • Konsultacje społeczne

  Wtorek, 02 lutego 2021

  Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Jodłownik dotyczące projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jodłownik na lata 2021-2025

 • Dnia 1 lutego 2021r, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.) Pan Paweł Stawarz – Gminny Komisarz Spisowy w Jodłowniku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej NSP 2021.

 • Zaproszenie do wypełnienia ankiety

  Poniedziałek, 25 stycznia 2021

  Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Waszych opinii o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa „Partnerstwo Miast i Gmin powiatu limanowskiego na rzecz ożywienia gospodarczego i wspólnej realizacji przedsięwzięć”,

 • Ogłoszenie - szczepienia

  Poniedziałek, 18 stycznia 2021

  W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, Wójt Gminy Jodłownik informuje, iż Gmina zapewnieni transport do punktów szczepień osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

 • Wójt Gminy Jodłownik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych na 2021r. oraz nabór kandydatów na członków komisji konkursowej,

 • Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

 • Wójt Gminy informuje o zmianie punktów do podpisywania umów w ramach realizowanego projektu pn. Ekopartnerzy na Rzecz Słonecznej Energii Małopolski.

 • Wójt Gminy Jodłownik informuje, iż zgodnie z założeniami, rozpoczynamy realizację zadania związanego z wykonaniem kolektorów słonecznych na obiektach mieszkańców naszej Gminy.

strony 1 2 3 4 5 6 7

Załączniki

Informator

Aktualności

Wydarzenia