• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
A A A

Aktualności

 • Zaproszenie - OWOCOBRANIE

  Piątek, 10 sierpnia 2018

  Święto Owocobrania z Jarmarkiem Cysterskim połączone z Dniem Ziemi Szczyrzyckiej oraz X Targami Tradycyjnej i Regionalnej Żywności.

 • Wyjście na Górę KOSTRZA

  Czwartek, 26 lipca 2018

  Wyjście godz. 9.00 Jodłownik / k/ Urzędu Gminy / – szlak zielony Kostrza – szlak zielony Tymbark

 • Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – subregion sądecki” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach projektu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z subregionu sądeckiego (powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki oraz miasto Nowy Sącz), mogą otrzymać wsparcie doradcze z zakresu opracowania/aktualizacji strategii zarządzania wiekiem oraz wsparcie finansowe do 5 000zł na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

 • Zmiana rachunku bankowego.

  Poniedziałek, 02 lipca 2018

  Od dnia 1 lipca 2018 roku podatek rolny, leśny, od środków transportu, opłaty za wodę, ścieki i odpady komunalne dokonywane są na indywidualne rachunki bankowe. Wpłaty pozostałe dokonywane są na konto: Nr 60 88040000 0060 0019 8000 0083

 • Wyłożenie do publicznego wglądu kart inwentaryzacyjnych i spisów inwentaryzacyjnych rozpocznie się dnia 27 czerwca i zakończy 27 lipca 2018 roku w Urzędzie Gminy Jodłownik, pokój nr 10, w ddniach i godzinach pracy Urzędu.

ZOBACZ WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

 

URZĄD GMINY JODŁOWNIK

34-620 Jodłownik 198

tel. 18 3321251 fax. 18 3321121

e-mail: gmina@jodlownik.pl

nr konta: 60 88040000 0060 0019 8000 0083

Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.malopolska.pl/ugjodlownik

Adres EPUAP: /bt4yj3u69z/skrytka