• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
A A A

Aktualności

 • OBWIESZCZENIE

  Poniedziałek, 25 września 2017

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jodłownik o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik.

 • WARSZTATY ZDROWIA DLA KOBIET

  Czwartek, 07 września 2017

  Centrum Medyczne Maszachaba realizuje wspólnie z Centrum Medycznym Skopia oraz Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka" Krzeszowice projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 -69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności zawodowej w programach zdrowotnych.

 • II edycja konkursu - Wybieram wybory

  Poniedziałek, 11 września 2017

  Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła regulamin II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Wybieram wybory” o wyborach samorządowych, przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 • INFORMACJA - OWOCOBRANIE

  Wtorek, 08 sierpnia 2017

  Wójt Gminy Jodłownik informuje, iż w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. przymrozków, jakie miały miejsce w miesiącu maju br., w wyniku którego rolnicy z terenu Gminy Jodłownik ponieśli straty m.in. w uprawach sadowniczych oraz w plantacjach owoców miękkich, podjęliśmy decyzję zgodnie z przyjętą zasadą o nieorganizowaniu w takiej sytuacji Święta Owocobrania, jakie w tym roku było zaplanowane na dzień 13 sierpnia 2017 roku w Szczyrzycu.

 • ZAPROSZENIE

  Czwartek, 27 lipca 2017

  Wójt Gminy Jodłownik zaprasza miłośników pieszych wędrówek w ramach akcji Odkryj Beskid Wyspowy do wspólnego wyjścia na Górę Kostrza, które odbędzie się w dniu 30 lipca 2017 r. (niedziela).

 • Akcja Honorowego Oddawania Krwi.

  Piątek, 28 lipca 2017

  Gminny Klub HDK w Drwini zaprasza mieszkańców Gminy Jodłownik oraz okolicznych miejscowości do udziału w Akcji Honorowego Oddawania Krwi. Akcja przeprowadzona będzie 30 lipca 2017r w godzinach od 11-15(niedziela) z udziałem ambulansu RCKiK z Krakowa w Krasne -Lasocice przy Budynku OSP MIEJ SERCE OTWARTE DLA INNYCH

 • INFORMACJA

  Wtorek, 25 lipca 2017

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowniku informuje, że wnioski o świadczenie wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z załącznikami na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą wydawane i przyjmowane w wersji papierowej od dnia 1 sierpnia 2017r w godzinach pracy tj. od 7.45 do 15.45 w siedzibie Ośrodka.

 • Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jodłownik uchwały nr XXXV/216/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie : przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik przyjętego Uchwałą Nr XV/89/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 9 listopada 2015 r.

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 miesięcy na stronie BIP Urzędu Gminy Jodłownik.

 • Wykaz nieruchomości na stronie BIP Urzędu Gminy: https://bip.malopolska.pl/ugjodlownik,

strony 1 2 3