Przejdź do stopki

Sołectwa

    wyświetleń: 14910

Treść


                   

Sołectwo

Nazwisko i imię Sołtysa

Kostrza

Bartosz Teresa

Janowice 

Biel Władysław

Sadek

Śliwa Kazimierz

Mstów 

Płachta Urszula

Krasne-Lasocice

Kapera Halina

Słupia

Kuśnierz Kazimierz

Góra Świętego Jana

Łukasik Zygfryda

Jodłownik

Noworolnik Henryk

Wilkowisko

Pala Andrzej

Szczyrzyc

Rymarczyk Stefan

Pogorzany

Wąsowicz Edward

Szyk

Żyła Marek

 

Gmina Jodłownik

Gmina Jodłownik położona jest w północno-wschodniej części Beskidu Wyspowego i zajmuje powierzchnię 7243 ha. W skład gminy wchodzi 12 wsi-sołectw: Góra św. Jana, Janowice, Jodłownik, Kostrza, Krasne-Lasocice, Mstów, Pogorzany, Sadek, Słupia, Szczyrzyc, Szyk, Wilkowisko. Gmina Jodłownik sąsiaduje z takimi gminami jak: Limanowa (powiat limanowski), Tymbark (powiat limanowski), Dobra (powiat limanowski), Wiśniowa (powiat myślenicki), Raciechowice (powiat myślenicki), Łapanów (powiat bocheński). Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od drzew jodłowych, którymi niegdyś cały ten obszar był zalesiony. Pierwsze wzmianki o Jodłowniku pochodzą z 1361r., mówią jednak o wsi już istniejącej. Na malowniczy i urozmaicony krajobraz, składają się odosobnione, wyspowo wznoszące się, pokryte lasami szczyty i doliny. Naturalne granice gminy wyznaczają dwa szczyty: od wschodu Kostrza (719 m n.p.m.), od zachodu Ciecień (829 m n.p.m.). Dolinami płyną rzeki: doliną jodłownicką - Tarnawa, doliną szczyrzycką – Stradomka, prawe dopływy Raby. Bliskie sąsiedztwo gór wpływa na klimat typu górskiego i pogórskiego. Wysokie walory krajobrazowe - nie do końca odkryte przez turystów - oraz atrakcyjność położenia może stanowić wspaniałą bazę wypadową w Beskid Wyspowy. Atrakcyjne są również znajdujące się tutaj liczne zabytki związane z przeszłością sięgającą pierwszych wieków chrześcijaństwa. Mieszkańcy Gminy utrzymują się z rolnictwa - głównie z sadownictwa oraz krzewiarstwa i hodowli bydła. Sady jabłoniowe, gruszowe i śliwowe stanowią ponad 30% powierzchni użytków rolnych. Wiele jest też na terenie gminy małych zakładów rzemieślniczo - usługowych i placówek handlowych. W gminie działa 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: w Janowicach, Jodłowniku, Krasnem -Lasocicach, Pogorzanach, Sadku, Szczyrzycu, Szyku i Wilkowisku. Strażacy służą pomocą nie tylko w czasie pożarów czy innych klęsk żywiołowych, także dużym zaangażowaniem wykazują się w pracy społecznej na rzecz środowiska, a ich remizy służą wszystkim mieszkańcom. Na terenie gminy funkcjonuje 7 szkół podstawowych w tym jedna szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe w Mstowie, 4 gimnazja, Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Samorządowe Technikum Rolnicze dla Dorosłych oraz Liceum Zawodowe o profilu Gospodarstwo Domowe z Obsługą Ruchu Turystycznego. Kształcenie młodzieży w tym kierunku z pewnością zaowocuje i przyczyni się do rozwoju turystyki na tym terenie.