Przejdź do stopki

Wszystko o rejestracji stanu cywilnego i dowodach osobistych

    wyświetleń: 3848

Treść

 Akty urodzenia, małżeństwa i zgonu 

 Nowe dowody osobiste 

1 marca ruszył System Rejestrów Państwowych, który połączył w jeden system najważniejsze polskie rejestry. Tego samego dnia weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego wprowadzająca elektroniczny sposób prowadzenia rejestracji stanu cywilnego. Dzięki zmianom powstała ogólnopolska baza aktów stanu cywilnego, która od 1 marca br. będzie sukcesywnie napełniana. Oznacza to, że dokumenty możemy odebrać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju, jednak czas oczekiwania na otrzymanie odpisu danego aktu stanu cywilnego będzie zależał od tego, do którego USC zostanie złożony wniosek.   Dokument zostanie wydany w ciągu 7 dni roboczych, jeżeli wniosek zostanie złożony do USC przechowującego akt i w ciągu 10 dni roboczych, jeżeli wniosek zostanie złożony do innego urzędu.  Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zamieszczono informacje dotyczące nowych przepisów. Opisano także procedury związane z rejestracją stanu cywilnego, m.in:

  • Jak zarejestrować nowo narodzone dziecko,
  • Jak zmienić imię dziecka,
  • Jak nadać numer PESEL i zameldować dziecko,
  • O jakich formalnościach trzeba pamiętać przy zawarciu związku małżeńskiego,
  • Jak zgłosić zgon. 

Akty stanu cywilnego <link>

Na stronie znajduje się także wyszukiwarka urzędów stanu cywilnego w Polsce.

link do strony:

https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13020,Wszystko-o-rejestracji-stanu-cywilnego-i-dowodach-osobistych.html