Przejdź do stopki

Inwestycje

    wyświetleń: 7473

Treść

Galeria Inwestycji znajduje się <<TUTAJ>>
Archiwum Inwestycji znajduje się
<<TUTAJ>>

INWESTYCJE w  2009 r

 

  Wykończona sala gimnastyczna w Gimnazjum w Jodłowniku

 
  Nowo powstała siłownia w Gimnazjum w Jodłowniku
  Nowa łazienka przy siłowni w Gimnazjum w Jodłowniku
  Nowy przystanek autobusowy w Pogorzanach

 

 

INWESTYCJE w  2008 r

Remont drogi-Szczyrzyc-Poddębie koszt inwestycji 45 253 zł

Budowa ogrodzenia w Gimnazjum w Szczyrzycu koszt inwestycji 74 380 zł
  Budowa  systemu awaryjnego zasilana w budynku Urzędu Gminy w Jodłowniku - zakupiono agregat prądotwórczy, przystosowano pomieszczenie piwnicy do budowy systemu, przebudowano instalację elektryczną, odprowadzono ciepło i spaliny przez  rury na zewnątrz budynku.
  Generalny remont posadzek w Przedszkolu w Jodłowniku koszt remontu 17 865 zł
  Pomnik Ofiar II Wojny Światowej w Pogorzanach- przeniesienie, renowacja koszt 17 600 zł
   Budowa drogi Krasne Lasocice-Kurnik koszt inwestycji 64 500 zł
   Budowa drogi Janowice-Gliniki-Faron koszt inwestycji 65 600 zł
 

Remont drogi Mstów-Skotnica koszt inwestycji 64 200 zł

 

Remont drogi Smykań-Krupa koszt inwestycji 64 678 zł

 

Połączenie drogi asfaltowej z Szyku z drogą powiatową  w Nowym Rybiu

 

Remont nawierzchni drogi Sadek-Jodłownik koszt inwestycji 65 350 zł

 

Remont nawierzchni drogi Jodłownik-Kostrza koszt inwestycji 65 750 zł

 

Remont drogi Janowice Raciborzany koszt inwestycji 64 800 zł

 

Budowa drogi Zimna Woda Działy koszt inwestycji 62 500 zł

  Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Jodłownik-Szczyrzyc w Szczyrzycu -koszt inwestycji 198 000 zł , Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie prac budowlanych w skład  których wchodzą : roboty przygotowawcze, roboty ziemne, przepust rurowy fi 150 cm, kanalizacja deszczowa, podbudowa, nawierzchnia

 

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Tymbark-Grabie w Jodłowniku - koszt inwestycji 155 000 zł Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie prac budowlanych w skład  których wchodzą roboty przygotowawcze i ziemne, odwodnienie, krawężniki, chodniki, zjazdy,oświetlenie.

 

Stabilizacja osuwiska i remont infrastruktury w Kostrzy- W miejscowości Kostrza na terenie naszej gminy występują zjawiska osuwiskowe, które zagrażają zbiornikowi i magistrali wodociągowej, oraz infrastrukturze technicznej i mieszkaniowej. Gmina przystąpiła do procedur przetargowych i wyłoniła wykonawcę na stabilizacje osuwiska i remont infrastruktury w Kostrzy za kwotę 967.169,69 zł brutto z czego 20% to środki własne gminy a 80% dotacja z EBI. Wykonane prace:odwodnienie osuwiska, remont przepustów drogowych, wykonanie drenów odwadniających, ułożenie betonowych koryt i krat zabezpieczenie i uregulowanie dna Potoku Ryjskiego, przełożenie sieci wodociągowej w rejonie osuwiska, ogrodzenie, zabezpieczenie zbiornika wodnego.

  Zakończono pierwszy etap adaptacji pomieszczeń w piwnicach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jodłowniku za kwotę 34 000 zł
  Punkt czerpania wody- W miejscowość Wilkowisko- Zagórze uruchomiono punk czerpania wody, zainstalowano pompę głębinową oraz wykonano przyłącz elektryczny .
  Odnowiona została świetlica w remizie OSP Krasne-Lasocice, wymieniono: instalacje elektryczną, instalacje centralnego ogrzewania, drzwi, ułożono nowa posadzkę, zamontowano nowe lampy, odnowiono korytarz. Na ścianach zostały domalowane rysunki do już istniejących  prze Państwa Zbrożków z Szyku.