Przejdź do stopki

OSP Pogorzany

    wyświetleń: 3490

Treść

Straż Pożarna - Pogorzany    Jednostka OSP Pogorzany została założona w 1925 r. Bezpośrednią przyczyną założenia straży był wielki pożar w Abramowicach u Woźniaka, który strawił zabudowania gospodarcze wraz ze zbiorami. Pożar gasiła OSP z Krzesławic, bo innej w regionie nie było. Na drugi dzień po pożarze, a była to niedziela, zebrało się kilku mieszkańców Pogorzan: Bartłomiej Ziemiański, Władysław Rymarczyk, Jan Frys, Józef Grzywa, Jan Węgrzyn, Antoni Wąsowicz, Aleksander Trzupek, Jan Repelewicz i Piotr Matykiewicz z Wadzynia, którzy będąc pod wrażeniem pożaru postanowili założyć Ochotniczą Straż Pożarną.

    Pierwszym komendantem był Bartłomiej Ziemiański pracownik firmy organmistrzowskiej Tomasza Fal-la. Władysław Rymarczyk bezpłatnie przekazał na cele jednostki parcelę o wielkości 30 arów, na której strażacy z własnych funduszy wybudowali drewniany barak, zakupili drewniany wóz konny i ręczną pompę, a później motopompę M.-800 w 1949 r. i M.-400. Po założeniu straży wstępowali w jej szeregi inni mieszkańcy Pogorzan: Michał, Kapera, Jan Gargas, Jan Sroka, Władysław Tabor, Jan Kapera, Stanisław Węgrzyn, Władysław Bochenek, Stanisław Kapera, Stefan Śliwa, Antoni Drabik, Tadeusz Repelewicz, Jan Raszewski i wielu młodszych.

    Założona jednostka okazała się bardzo potrzebna, bo już w 1926 r. wybuchł pożar w lesie „Ciecieniu" nad Gruszowem, należącym do opactwa O.O. Cystersów w Szczyrzycu. Przy gaszeniu pożaru bardzo dzielnie spisała się jednostka OSP Pogorzany, która zlokalizowała pożar, a następnie go ugasiła. Przełożony klasztoru O.Opat Magiera w dowód wdzięczności zakupił dla straży z Pogorzan mosiężne hełmy, których używają druhowie do dziś w czasie uroczystości.


Niwelowanie terenu pod budowę remizy


    W r. 1956 wybuchł pożar w browarze. I znów strażacy z Pogorzan ugasili go. Władze GRN w Szczyrzycu na czele z przewodniczącym Franciszkiem Wąsowiczem, sekretarzem Julianem Kaletą, członkami prezydium: mgr Stanisławem Czachurą i Józefem Piotrowiczem uznając zasługi jednostki dla społeczeństwa w porozumieniu z komendantem tej jednostki Florianem Lenertem czynili starania o budowę nowej murowanej remizy. Budowę rozpoczęto w 1960 r.

 

    W 1970 r. następuje zmiana w Zarządzie. Funkcję Prezesa obejmuje Romuald Rymarczyk, Komendanta - Czesław Trzupek, skarbnika - Stefan Śliwa. Za ich kadencji w r. 1973 nastąpiło uroczyste przekazanie remizy i samochodu „Żuk". Po przekazaniu samochodu konie zostały zwolnione. Początkowo strażaków do pożaru i na zebrania zwoływano za pomocą trąbki, później sprawiono ręczną syrenę, a po wybudowaniu remizy zainstalowano syrenę elektryczną - przy dotacji Zarządu Powiatowego i PZU (Aleksander Kabarowski - komendant, Józef Kaleta - dyr. PZU). Podkreślić należy, że wiele prac przy budowie remizy wykonali strażacy społecznie. Komendant Czesław Trzupek pełnił funkcję do 1988 r.

    Nowym komendantem został druh Mieczysław Ziemiański. Za sprawy finansowe odpowiadali kolejno: Stefan Śliwa, Antoni Śliwa, Tadeusz Limanówka, a od 2003 r. Marek Rapacz.
   

    Od 1970 r. do chwili obecnej tj. 2006 r. funkcję prezesa pełni Romuald Rymarczyk.
   Za ich kadencji wykończono, przekazano i rozbudowano remizę przez dobudowanie garażu z tarasem. Dokonano tego dzięki pracy społecznej strażaków i środków finansowych z PZU (p. Śliwa). Zakupiono wiele sprzętu mechanicznego, w tym 2 samochody bojowe, jeden z nich marki „Jelcz" przekazany przez Stocznię Gdynia za sprawą wiceprezesa Zarządu Stoczni Ludwika Zawiślaka. Drugi samochód „Star" 266 przekazany został przez firmę „Hydrokop"w Krakowie, reprezentowaną przez rodaka Stanisława Śliwę (syna Stefana i Emilii z Frysów), który wówczas pełnił w tej firmie funkcję prezesa. Na tym samochodzie nowe nadwozie ufundował Urząd Gminy Jodłownik na czele z wójtem Janem Myszą i Zarząd Główny Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Urząd Gminy pokrył koszty na kwotę 40 000 zł., zaś Zarząd Główny PSP w Warszawie 20 000 zł. Zakupiono także: motopompy, odzież ochronną i mundury wyjściowe.

 

Opracowanie: Romuald Rymarczyk (,,Piękna jest Sczyrzycka ziemia”)


     Dzięki przychylności wójta mgr Pawła Stawarza wykonano asfalt przed budynkiem remizy ,zainstalowano centralne ogrzewanie, wymieniono pokrycie dachowe, stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano prace termomodernizacyjne budynku .

    3 V 2006 roku, po krótkiej i ciężkiej chorobie odchodzi do wieczności długoletni prezes OSP Romuald Rymarczyk. Funkcję prezesa pełnił 36 lat. Dbał nie tylko o sferę gotowości bojowej jednostki, budynek remizy ale o rozwój kulturalny druhów. Organizował dla rodzin strażackich wycieczki. Strażacy zwiedzili Czechosłowację, Kraków-Wieliczkę oraz polskie Morze Bałtyckie.Za jego kadencji wiele się zmieniło.

 Dokończył budowę remizy, na bieżąco ją remontował. Postarał się o 2 samochody bojowe marki „Star" i „Jelcz". W szeregi wstępowali coraz to młodsi druhowie. Czuwał nad tym, aby przedstawiciele jednostki brali udział we wszystkich uroczystościach patriotycznych jak i kościelnych. Angażował się w każdą sprawę , która przyświecała rozwojowi wsi. Nawiązał współpracę ze Związkiem Szczyrzycan. Użyczył dla nich miejsce w budynku remizy, gdzie odbywają się próby zespołu regionalnego „Szczyrzycanie". Dzięki współpracy powstał na placu remizy jedyny amfiteatr w gminie. Odbywają się tu różne uroczystości o charakterze środowiskowym jak i lokalnym czy też o szerszej skali jakim jest przegląd dziecięcych zespołów regionalnych powiatu limanowskiego. Budynek OSP zyskał miano ośrodka kultury. Śp. Romuald Rymarczyk na zawsze pozostanie w pamięci druhów i całej wsi.

 


    10 II 2007 roku powołano nowy zarząd OSP Pogorzany. Prezesem została córka śp. Romualda Rymarczyka, mgr Alina Adamczyk. Pozostały skład zarządu: Wiceprezes-Mieczysław Ziemiański, Naczelnik-Jacek Ziemiański, Skarbnik-Marek Rapacz, Sekretarz-Stanisław Lenert, Gospodarz-Dariusz Ziemiański, Kronikarz-Waleria Cudek, Członek zarządu-Józef Filipiak, Komisja rewizyjna: przew. Józef Rapacz, Członek-Zbigniew Kapera

    Na sam początek działalności została powołana MDP chłopców i dziewcząt. Do drużyny należy 31 osób, w tym 10 dziewcząt. Zakupiono dla nich dresy treningowe, koszulki i czapeczki z logo. Zakup częściowo pokrył urząd gminy. Spotkania MDP odbywają się co 2 tygodnie.Przewodzi im naczelnik Jacek Ziemiański i prezes mgr Alina Adamczyk.W chwili obecnej remontowana jest klatka schodowa w budynku remizy i pomieszczenia na poddaszu.

    Na dzień dzisiejszy organizacja liczy 40 czynnych członków OSP i 31 członków MDP. Budynek remizy jest otwarty dla młodzieży i mieszkańców wsi. Tu odbywają się wszystkie spotkania wiejskich organizacji.

Opracowanie: Alina Adamczyk-prezes OSP Pogorzany