Przejdź do stopki

Turystyka i sport

    wyświetleń: 5530

Treść

Szczyrzycki Gościniec - portal informacyjny

Turystyka

 

Gmina Jodłownik ostatnimi laty zdecydowanie zmierza w kierunku rozbudowy i uatrakcyjnienia bazy turystycznej. Walory lokalizacyjne i estetyczne gminy powodują, iż liczba turystów odwiedzających jej obszar z roku na rok jest coraz wyższa. Wśród najistotniejszych czynników wpływających na zwiększenie ruchu turystycznego wymienić należy:
 • Walory przyrodniczne i krajobrazowe
 • Coraz bogatszą bazę turystyczną
 • Działania promocyjne 

Walory przyrodnicze i krajobrazowe gminy, zasoby kulturowe, obiekty i zespoły zabytkowe to uwarunkowania rozwoju turystyki, jako jednej z podstawowej gałęzi rozwoju gminy. Model zagospodarowania przestrzennego przyjęty w Strategii Rozwoju Województwa Nowosądeckiego z 1998 roku został potwierdzony w Projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym wydzielono m.in. rejony o dominacji obszarów przeznaczonych na rekreację i obszarów rolniczo – rekreacyjnych.

 

Władze Gminy przygotowują się do opracowania Kompleksowego Programu Aktywizacji i Promocji Turystyczno – Rekreacyjnej Gminy. Wdrożenie tego programu stworzy realne szanse dla rozwoju różnego rodzaju form rekreacji, w tym agroturystyki, ekoturystyki, hipoterapii, które mogą stanowić ważne źródło dochodów miejscowej ludności i mieć wpływ na częściową likwidację bezrobocia.

 

Gmina posiada warunki dla rozwoju turystyki krajoznawczej, pieszej i rowerowej. Atrakcją dla turystów są szlaki na szczyty Beskidu Wyspowego i Gorców.

 

 

Szlaki turystyczne:

 • pasmo Górskie: Ciecień (835 m n.p.m.), Książa (649 m n.p.m.) oraz Grodzisko (618 m n.p.m.); na Grodzisku zachowały się jeszcze niedokładnie zbadane resztki obronnego grodu istniejącego w czasach piastowskich, zburzone prawdopodobniej przez Tatarów;
 • Góra Kostrza (719 m n.p.m.) – jej charakterystyczny kształt widoczny jest już od Wieliczki, na szczyt prowadzi strome podejście przez piękny bukowy las, w którym znajduje się wspaniały pomnik przyrody – 180 letni „Pan Buk” o obwodzie 5,5 m oraz skupisko unikalnej a skalę europejską paproci „Języcznik”.

 
Baza turystyczna i wypoczynkowa

 
Na terenie gminy znajduje się:

 • Pensjonat „Kostrza”
 • Gospodarstwo Agroturystyczne „Koziarnia”
 • Gospodarstwo Agroturystyczne "Pod Laskiem" Tadeusza Zając
 • Gospodarstwo Agroturystyczne Małgorzaty i Roberta Łyszczarz
 • Dom Pracy Twórczej PAN w Szczyrzycu,
 • Dom Pracy Twórczej Muzeum Narodowego w Krakowie – w Słupi


Istnieją również bardzo dobre warunki do uprawiania sportu i turystyki zimowej, narciarstwa biegowego i zjazdowego.