Przejdź do stopki

Polski Ład

    wyświetleń: 327

Treść

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Gmina Jodłownik podpisała umowę z Wykonawcą robót oraz otrzymała promesę na dofinansowanie zadania pn : „ Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilkowisku - etap II”.

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Nazwa Funduszu:  Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych.

Dofinansowanie : 2 000 000,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji  2 715 245,52 zł.

Celem realizacji niniejszego zadania jest rozwój bazy sportowej na terenie Gminy Jodłownik.

Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie : roboty ziemne (parkingi) , ocieplenie budynku, wylewki, schody, stolarka, tynki, posadzki, roboty malarskie, instalacje sanitarne i elektryczne, roboty wykończeniowe, wyposażenie.

 

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Gmina Jodłownik podpisała umowę z Wykonawcą robót oraz otrzymała promesę na dofinansowanie zadania pn : „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowisko oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia i Krasne-Lasocice”.

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

Nazwa Funduszu:  Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych

Dofinansowanie : 16 806 722,00 zł

Całkowita wartość inwestycji  17 691 286,94 zł

Celem realizacji niniejszego zadania jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Wilkowisko, Słupia, Krasne-Lasocice oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowisko.

Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie : roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne wykopy, wykonanie podsypek i obsypek, roboty montażowe sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przewierty, roboty odtworzeniowe, roboty budowlano-montażowe teletechnika.

 

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Gmina Jodłownik podpisała umowę z Wykonawcą robót oraz otrzymała promesę na dofinansowanie zadania pn : „ Budowa chodników przy drogach gminnych w miejscowościach , Sadek, Kostrza, Jodłownik, Janowice, Sadek -Szyk, Mstów”.

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

Nazwa Funduszu:  Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych

Dofinansowanie : 8 335 377,00 zł

Całkowita wartość inwestycji  8 774 081,54 zł

Celem realizacji niniejszego zadania jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie : roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie, konstrukcja nawierzchni , krawężniki, obrzeża, nawierzchnie z kostki, pobocza, zjazdy , oświetlenie, roboty wykończeniowe.