Przejdź do stopki

Rada Gminy

    wyświetleń: 7954

Treść

Rada Gminy Jodłownik - kadencja 2018 - 2023:

KAPERA Maria

Przewodnicząca Rady

CZYRNEK Stanisław

I Wiceprzewodniczący Rady

BREWCZYŃSKI Roman

II Wiceprzewodniczący Rady

BARTOSZ Stanisław

 

DROŻDŻ Andrzej

 

GRUCEL Bronisław Marek

 

GRZYB Piotr

 

KOZAK Bogdan

 

LIZAK Leszek Zbyszek

 

NOWOROLNIK Adam

 

PIECHÓWKA Piotr

 

PRZECISZOWSKI Ryszard

 

WĘGRZYN Andrzej Jan

 

WIĘCŁAWEK Zbigniew Władysław

 

WIEWIÓRKA Grzegorz

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji     

   Adam Noworolnik

Członkowie                          

   Bronisław Grucel

           „                                 

   Leszek Lizak

           „                                  

   Andrzej Drożdż

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Przewodniczący Komisji     

    Zbigniew Więcławek

Członkowie                          

    Bogdan Kozak

           „                                 

    Stanisław Bartosz

           „                                  

    Ryszard Przeciszowski

           „                                 

    Piotr Grzyb

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Przewodniczący Komisji     

   Ryszard Przeciszowski

Członkowie                           

   Stanisław Bartosz

           „                                  

   Piotr Piechówka

           „                                  

   Grzegorz Wiewiórka

           „                                  

   Andrzej Węgrzyn

 

Komisja Budżetu, Budownictwa i Ochrony Przeciwpożarowej:

Przewodniczący Komisji     

    Bronisław Grucel

Członkowie                         

    Leszek Lizak

           „                                 

    Piotr Grzyb

           „                                  

    Stanisław Czyrnek

           „                                 

    Zbigniew Więcławek

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Przewodniczący Komisji     

    Leszek Lizak

Członkowie                          

    Stanisław Czyrnek

           „                                 

    Andrzej Drożdż

           „                                  

    Roman Brewczyński

           „                                 

    Bronisław Grucel

 

Powołuje się doraźną komisję Rady Gminy o nazwie: ”Komisja Statutowa” w składzie:
 

1. Przewodniczący Komisji – Maria Kapera

Członkowie:

2. Stanisław Czyrnek

3. Bronisław Grucel