1
2
3
4
5
Przejdź do stopki

Aktualności

Strategia Rozwoju Gminy Jodłownik na lata 2024–2030 będzie dokumentem strategicznym określającym długofalowy rozwój gminy oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” informuje, iż realizuje Operację Własną pn. „Inkubator dotacji - udzielenie informacji i wsparcie w pozyskaniu środków zewnętrznych”.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

Wójt Gminy Jodłownik zaprasza mieszkańców do wspólnego kolędowania i przeżywania atmosfery Świąt Bożego Narodzenia podczas XVI Gminnego Przeglądu Grup Kolędniczych, który odbędzie się w sobotę 6 stycznia 2024 roku od godz.14.00 w „dolnym” Kościele Parafialnym w Jodłowniku.

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach organizuje szkolenie uzupełniające ze stosowania środków ochrony roślin dnia 26.02.2024 o godz. 9 w budynku OSP w Jodłowniku.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

W dniu 19 grudnia 2023 r o godz. 1530 w budynku UG w Jodłowniku w sali nr 28 odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców dot. działania programu "Czyste Powietrze" i możliwości pozyskania dotacji.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych na 2024 r.

Urząd Gminy w Jodłowniku informuje, iż wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego na terenie Gminy Jodłownik rozpoczęły się kontrole nieruchomości w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zapisów uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego.