1
2
3
4
5
Przejdź do stopki

Aktualności

Wojewoda Małopolski informuje, że w trybie przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 697) zostały wszczęte postępowania odszkodowawcze za nieruchomości, których prawa własności, z mocy prawa, z dniem 3 lipca 2024 r. przeszły na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 24 sierpnia 2023 r.

W dniu 25 czerwca 2024 r o godz. 1500 w budynku UG w Jodłowniku w sali nr 28 odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców dot. działania programu i możliwości pozyskania dotacji.

Organizator wyścigu MAJKA GRAN FONDO informuje, że w niedzielę 9 czerwca 2024 r przez teren naszej gminy przejeżdżał będzie wyścig kolarski. Wystąpią utrudnienia w ruchu pomiędzy godz. 15.00 a 17.30 na trasie Góra Świętego Jana - Mstów (Zielona) - Krasne-Lasocice (2x)

Organizator Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów informuje, że w dniach 24, 25 i 26 maja przez teren Gminy Jodłownik przejeżdżał będzie wyścig kolarski. W związku z tym wystąpią utrudnienia w ruchu:

Strategia ta będzie dokumentem określającym długofalowy rozwój gminy oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów. Dokument umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki krajowej i regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027. W związku z powyższym Urząd Gminy Jodłownik przygotowuje wstępne założenia i kierunki rozwoju gminy, które stanowić będą punkt wyjścia i bazę dla opracowania strategii. Istotne jest więc poznanie Państwa opinii w zakresie dalszego kierunku rozwoju Gminy Jodłownik.