Przejdź do stopki

OSP Sadek

    wyświetleń: 2048

Treść

Ochotnicza Straż Pożarna w Sadku

 

    W 1955 roku z inicjatywy Stanisława Noworolnika- ówczesnego Przewodniczącego, Gromadzkiej Rady Narodowej w Sadku, zwołano w dniu 25 marca założycielskie zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej. Drużyna ta liczyła wówczas 18 druhów, a prezesem wybrany został Wojciech Kotara, natomiast komendantem Jan Tabor. W tym samym też roku zrodziła się inicjatywa budowy Domu Gromadzkiego. Przez pięć lat mieszkańcy tej wioski i druhowie zmagali się z pracami i budowali Dom Gromadzki w którym mieściła się wówczas Gromadzka Rada, sklep, świetlica wiejska, oraz pomieszczenie dla straży w którym stanęła ręczna pompa gaśnicza. W roku 1958 nastąpiła zmiana prezesa, którym został Franciszek Juszczak. Funkcję tę pełnił nienagannie przez 25 lat. Za jego kadencji druhowie chętnie uczestniczyli w życiu kulturalnym wsi. Organizowali różnego rodzaju przedstawienia, a zarobione skromne środki służyły do zakupu materiałów potrzebnych do wykańczania pomieszczeń świetlicy wiejskiej. Ta zaś stała się miejscem gdzie wszyscy mieszkańcy wsi chętnie gromadzili się na różnego rodzaju imprezy. W 1983 roku na prezesa wybrano Leszka Śliwę, który to pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. W roku 1982 ze względu na stan zdrowia z funkcji komendanta, zrezygnował Jan Tabor, a na jego miejsce wybrano Bernarda Juszczaka, który pełnił tą funkcję przez kolejne cztery lata. Jego następcą został Ludwik Juszczak.

 

Pierwszy samochód jednostka nabyła w roku 1970 od Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukowicy. Samochód ten służył przez 20 lat. Po nim rolę wozu bojowego przejął 15-letni Ż W roku 1998 dzięki staraniom druhów, oraz władz samorządowych zakupiono nowego star W roku 1988 rozpoczęto budowę drugiego budynku remizy. W 2005 roku wykonano kanalizację sanitarną i doprowadzono wodę bieżącą. W lipcu 2005. dokonano wymiany stolarki oraz przeprowadzono gruntowny remont istniejących budynków.

 

 

Zarząd OSP Sadek:

 
Prezes -Józef Kulig

Naczelnik -Kazimierz Biros

Zastępca Naczelnika -Andrzej Bochenek

Sekretarz -Wojciech Juszczak

Skarbnik -Tomasz Chejmo

Gospodarz -Stanisław Bartosz