Przejdź do stopki

Usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawcą jest właściciel nieruchomości

    wyświetleń: 1393

Treść

Usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawcą jest właściciel nieruchomości


Podstawa prawna: art.47 e ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2001 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późniejszymi zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY

"Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawcą jest właściciel nieruchomości"

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

  • za wniosek - 5,00 zł.
  • za zezwolenie - 76,00 zł.
III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Ochrona Środowiska (OŚ). Pokój 22 nr wew. 224
Osoba odpowiedzialna : inż. Antoni Widomski

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu (biura) prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.
Opłata skarbowa:
  • za odwołanie - 5,00 zł.
  • za każdy załącznik - 0,50 zł.
VI. UWAGI:

  1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
  2. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela.
  3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie urzędu prowadzącego sprawę.


Upewnij się, że otrzymałeś (aś) potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie "unikalnym numerem porządkowym" !!! W ewentualnej dalszej korespondencji z Urzędem Gminy w Jodłowniku, w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer !!!