Przejdź do stopki

Ochrona Środowiska

    wyświetleń: 3140

Treść

 

 

  • Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  • Rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego